Kněží a řeholníci z farnosti Troubky, obce Henčlov

a) diecézní kněží

P. Antonín Vrána
(kněz arcidiecéze Olomouc) 

* narozen 9. října 1841 v Henčlově
vysvěcen na kněze 5. července 1886
+ 7. ledna 1921 v Prostějově

Profesor náboženství na zemském reálném gymnasiu v Prostějově, v roce 1893 jmenován čestným konsistoriálním radou, roku 1912 čestným občanem Prostějova, kde zemřel dne 7. března 1921.

P. Antonín  Ministr
(kněz arcidiecéze Olomouc)

* 4. srpna 1858 v Lukové
na kněze vysvěcen 1883
+ 12. dubna 1909 v Hlavnici

V roce 1860 se přistěhoval s rodiči Francem a Juliánou do Henčlova. V roce 1878 úspěšně vykonal zkoušku dospělosti na přerovském reálném gymnáziu. V červnu 1883 byl v Olomouci vysvěcen na kněze. Od roku 1884 působil jako kaplan ve Stěbořicích, Kateřinkách a Chornici ve Slezsku. V roce 1893 byl ustanoven farářem v Hlavnici u Opavy. Zemřel jako emeritní farář dne 12. dubna 1909 v Hlavnici, kde je i pohřben.

P. Jan  Čechák
(kněz arcidiecéze Olomouc)

 * 3. září 1859 v Henčlově
na kněze vysvěcen 1883
+ 2. července 1940 ve Zlíně, kde je i pohřben 

Narodil se 3. září 1859 v Henčlově manželům Janu a Barboře Čechákovým. Triviální školu navštěvoval v Henčlově a Troubkách. V roce 1878 maturoval na přerovském reálném gymnáziu, poté studoval bohosloví v Olomouci. V červnu 1883 vysvěcen na kněze. Po absolvování roční vojenské služby nastoupil na farnost v Kašavě, pak působil ve Zlíně. Od roku 1898 byl ustanoven farářem v Březnici. Na sklonku svého života od roku 1938 byl duchovním správcem a emeritním farářem ve Zlíně. Zemřel dne 2. července 1940 ve Zlíně, kde je i pohřben.

P. Bohumír Deutsch
(kněz arcidiecéze Olomouc)

 * 1873 Henčlov
ordinován na kněze 1896
+  9. ledna 1927

Působil v letech 1896-1900 jakožto prefekt seminaria minor (menšího semináře) v Kroměříži, zemřel 9. ledna 1927 jako katecheta měšťanských škol v Kelči.

P. Leopold Obrtel
(kněz arcidiecéze Olomouc) 

* 2. října 1883 v Henčlově
vysvěcen na kněze 5. července 1908 v Olomouci
+ 5. května 1950 v Opavě

Maturoval na přerovském gymnasiu v roce 1904. Od r. 1924 byl farářem ve Stupavě, v roce 1940 se stal konsistorním radou a farářem v Opavě. Od r. 1947 v důchodu bydlel v opavském „Marianu“.

b) řádoví kněží

P.Vendelín Ignác Obrtel, OFM.Con.
(ordo fratrum minorum conventualium – řád menších bratrů konventuálů, minorité)

 * 26. ledna 1868 v Henčlově
Vysvěcen na kněze 1892
+ 29. března 1941

Od roku 1913 se stal provinciálem a generálním komisařem řádu minoritů konventuálů pro Čechy, Moravu a Slezsko v Praze, komisařem sester III. řádu sv. Františka, od r. 1914 do smrti provinciál minoritů, farář a správce kostela Sv. Ducha v Opavě. Posvětil kapli v Henčlově.
Henčlovský rodák P. Vendelín Obrtel (narozen v domě čp. 2), bývalý provinciál v Opavě, daroval kapli v rodném Henčlově kalich, monstranci, 6 mešních rouch, černý pluviál a jiné bohoslužebné potřeby. Týž dal pro kapli vymalovati od akademického malíře v Opavě obraz sv. Martina za 4.000 Kč, daroval kapli ostatky sv. Martina, sv. Kříže a do oltářního kamene ostatky sv. Florentina.