Řeholníce z farnosti Troubky, obec Henčlov

S.M. Františka  Bonaventura Bártková, OP
(ordo predikatorum – řád kazatelů; kongregace sester dominikánek)

 

 

 

 

 

 

 

 

* 18. ledna 1895 v Henčlově
+ v 29. května 1987 Kadani, pohřbena v Kadani

Dcera Jana Bártka narozeného v Troubkách a Františky Bártkové roz. Kratochvílové pocházející z Henčlova. Do kláštera sester dominikánek vstoupila v r. 1924, přijala jméno Marie Bonaventura, věčné sliby složila v roce 1928. Působila v Olomouci-Řepčíně, kde měly sestry dívčí reálné gymnázium a odbornou školu pro ženská povolání. V období komunistického režimu byla umístěna v internaci v Bílé Vodě. Zemřela v Kadani ve věku 92 let.

S.M. Marie Dagmar Kratochvílová, CimConc
(congregatio Immaculata Conceptio – kongregace sester Neposkvrněného početí Panny Marie - III. řádu sv. Františka)

* 4. září 1922 v Henčlově
věčné sliby 1946
+  leden  2007 v Brně

Narodila se dne 4. září 1922 v domě čp. 9 v Henčlově rodičům Františkovi a Anežce Kratochvílovým. Věčné sliby složila v roce 1946. Od roku 1948 působila v okresní nemocnici v Přerově jako ošetřovatelka na  infekčním a plícním oddělení. Jejími dalšími působišti byla Moravská Třebová, Králíky a Brno.