Řeholníce z farnosti Troubky, obec Troubky

a) kongregace sester dominikánek
(ordo predikatorum – řád kazatelů) 

S.M. Filoména Blandina Rašková, OP

* nar. ? v Troubkách
 + ?

Narodila se v rodině Aloise a Marie Raškových jako jedno ze sedmi dětí. Po základní škole nastoupila k sestrám dominikánkám do Olomouce – Řepčína. Zemřela mladá ve věku 34 let na tuberkulózu.

S.M. Anna Consoláta Mišáková, OP

*  11. května 1905 v Troubkách
Věčné sliby složila v roce 1930. Sloužila v nadačním sirotčinci v Křelově.
+ ?

SM. Emilie Ctirada Vojtková, OP

* 25. dubna 1917 v Troubkách
+ 16.září 1996 v Bojkovicích

Třetí dcera Františka a Marie Vojtkových bydlících na Záhumení. Po vychození obecné školy v Troubkách navštěvovala rodinnou školu v Přerově vedenou Kongregací chudých školských sester naší Paní. Po absolvování této školy studovala v Olomouci-Řepčíně v Pedagogiu konventu dominikánek na učitelku ručních prací a českého jazyka. Potom v tomto učitelském ústavu vyučovala. Vstoupila do řádu sester dominikánek a vyučovala na jejich škole v Bojkovicích.  Šlo o útulek sv. Václava, kde sestry spravovaly – dětský domov, mateřskou školu a odbornou školu pro ženské povolání, kde byl mj. kurs šití, vaření a vyučování hudbě. V roce 1939 složila věčné sliby. V padesátých letech byla spolu se spolusestrami násilně převezena do pohraničí, kde pracovala v továrně Velveta ve Varnsdorfu. Potom byla se sestrami přeložena k mentálním a agresivním dětem do Kadaně a následně do ÚSP v Měděnci, kde zastávala sestru představenou až do r. 1979. Potom byla se staršími sestrami převezena do kláštera v Broumově, kde vyráběly hostie. Po r. 1989 byl řádu Dominikánek navrácen zpět klášter i rodinná škola v Bojkovicích a tam začala znovu vyučovat. Zde v bojkovickém klášteře sestra Ctirada zemřela dne 16. září 1996.

S.M. Marie Stella Mrtvá, OP.* 27. března 1928 v Troubkách
žije v řeholním domě v Střelicích u Brna

 Sestra Stella se narodila jako třetí dítě rodičům Anežce a Martinovi Mrtvým. Obecnou školu absolvovala v Troubkách, dívčí měšťanku v Tovačově.  Nějaký čas docházela do zaměstnání do zdejší mlékárny pana Marka. Po válce odešla studovat do Olomouce- Řepčína na dívčí reálné gymnázium vedené sestrami dominikánkami. V roce 1950  složila řádové sliby a vstoupila k sestrám. Řeholní jméno jí bylo dáno Stella.

V padesátých letech, kdy se komunistický režim vypořádával s církví, byla internována se spolusestrami do Maršova v Krkonoších, kde pracovala v textilní továrně. V továrně pracovala také ve Svobodě nad Úpou. Ve Střelicích u Brna působila jako opatrovnice
a vychovatelka mentálně postižených dětí. Poté působila v Broumově v pekárně hostií jako mzdová účetní.  Odtud byla přesunuta do Opavy, kde se starala o nemocné
a staré babičky. Potom byla poslána do Litoměřic, kde se na biskupství starala
o jídelnu, nákupy a prádelnu.  Od 1998 žila v Olomouci se třemi spolusestrami, kde se stará o domácnost sester, které učí na teologické fakultě Univerzity Palackého. V současnosti tráví své stáří v komunitě sestret ve Střelicích u Brna.

b) Školské sestry de Notre Dame

S.M. Terezie Květuše Mrtvá,de ND.

* 21. prosince 1931 v Troubkách
+ ledna 2012 v Kardašově Řečici

Sestra Květuše se narodila jako šesté dítě rodičům Anežce a Martinovi Mrtvým. V Troubkách navštěvovala obecnou školu a do měšťanky chodila do Tovačova. V 18 letech odjela do Ostravy do Ústavu sv. Ludmily, který vedly Chudé školské sestry naší Paní. Po dvou letech složila řádové sliby a vstoupila k sestrám. Řeholní jméno jí bylo dáno Květuše.

V padesátých letech, kdy se komunistický režim vypořádával s církví, byla internována se spolusestrami ve Svobodě nad Úpou. Postupně byla přesouvána přes Horažďovice, Smilkov uVotic, Ždírec do Koclířova. Na všech těchto místech sloužila v domovech důchodců.

Po pádu režimu v roce 1989 se sestry přesunuly do Kardašovy Řečice. Tam se starala o staré a nemocné spolusestry. Zemřela v lednu 2012 v Kardašově Řečici.

c) kongregace milosrdných sester  III. Řádu sv. Františka
(
congregatio Sorores Misericordiae III. Ordo sancti Francisci)

S.M. Františka Elwasie Kořínková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 15. dubna 1903 v Troubkách
věčné sliby složila v 1937
+ 13. června 1976 ve Slavkově u Opavy

S.M. Jenovéfa Ewalda Kořínková

* 21. září 1898 v Troubkách
věčné sliby složila v 1934
+ 3. června 1975 ve Slavkově u Opavy

Obě sestry se narodily manželům Janovi a Marii Kořínkovým v Troubkách. Byly řeholnicemi kongregace Milosrdných sester III. Řádu sv. Františka v Olomouci. Pracovaly jako ošetřovatelky v tamní Zemské nemocnici v Nové ulici. Starší Ewalda byla zaměstnána na psychiatrickém oddělení, mladší Elwasie na chirurgickém oddělení.

V roce 1957 byly deportovány do Červenky, kde pracovaly v domově důchodců. Odtud byly přemístěny do domova pro řádové sestry ve Slavkově u Opavy.

S.M. Božena Vlastimila Malíková   
* 30. listopadu  1916  v Troubkách
věčné sliby 1941
+ ?

V roce 1948 sloužila v Zemské nemocnici v Olomouci-Nová ulice.

S.M. Františka Cordia Vránová   

* 1. srpna 1897 v Troubkách
věčný slib 1929
+ ?

V roce 1948 sloužila v  okresní nemocnici v Prostějově.

S.M. Ludmila Víra Vránová   

* 2. prosince 1907  v Troubkách
věčný slib 1942.
+ ? 

V roce 1948 sloužila v plicní léčebně v Pasekách na Moravě.

S.M. Marie Gisela Vránová   

* 9. července  1902  v Troubkách
věčný slib 1936
+ ? 

V roce 1948 sloužila v Zemské nemocnici v Olomouci-Nová ulice

 d) kongregace sester Neposkvrněného početí Panny Marie III. Řádu sv. Františka(congregatio Immaculata Conceptio, )

SM. Rafaela Hanzlíková, CimConc

* ?
+ ?

Sloužila  jako představená, působila v okresní nemocnici v Prostějově.