Menu
Menu
Kalendář akcí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Římskokatolická farnost Troubky

Dědina 113/41, PSČ 751 02
mobil 727 801 657
IČO 49558340

 

Duchovní správce farnosti: P. Jan Surowczyk, admin.

email: fatroubky@ado.cz
internetové stránky:
www.farnosttroubky.cz

číslo účtu farnosti: 188 203 319 / 0300

číslo účtu veřejné sbírky na opravu kostela sv. Markéty: 270 910 899 / 0300

úřední hodiny:

Pondělí - po ranní mši svaté
Pátek  - po večerní mši svaté

veřejná sbírka na opravu kostela

Na opravu kostela sv. Markéty byla vyhlášena naší farností veřejná sbírka podle zákona o veřejných sbírkách (č. 117/2001Sb.), schválená a kontrolovaná Krajským úřadem Olomouc.

Zákon o veřejných sbírkách dává různé možnosti, jak shromáždit příspěvky. Vybrali jsme možnosti dvě:

    1. Buď můžete své příspěvky zasílat na zvláštní účet zřízený pro tuto veřejnou sbírku u     Obchodní banky, č. ú. : 270 910 899 / 0300,

nebo

    2. Můžete přispět do kasiček těm, kdo budou vybírat po domech v Troubkách, Henčlově a Výmyslově od pátku 20. dubna do neděle 29. dubna 2018. Pověření lidé se prokáží zapečetěnou kasičkou s razítkem obecního úřadu, potvrzením z farnosti. Tyto lidi navíc většinou budete znát ze své ulice či blízkého okolí, budou to Vaši sousedé.