Římskokatolická farnost Troubky
Dědina 113/41, PSČ 751 02
mobil 731 402 070

IČO 49558340

Duchovní správce farnosti: P. ThLic. Radek Sedlák, PhD., farář

email: fatroubky@ado.cz
internetové stránky:
www.farnosttroubky.cz

číslo účtu farnosti: 188 203 319 / 0300

číslo účtu veřejné sbírky na opravu kostela sv. Markéty: 270 910 899 / 0300

úřední hodiny:
pondělí od 16 do 16.30 hod, farní úřad Troubky, nebo po domluvě podle potřeby

 

veřejná sbírka na opravu kostela

Na opravu kostela sv. Markéty byla vyhlášena naší farností veřejná sbírka podle zákona o veřejných sbírkách (č. 117/2001Sb.), schválená a kontrolovaná Krajským úřadem Olomouc.

Zákon o veřejných sbírkách dává různé možnosti, jak shromáždit příspěvky. Vybrali jsme možnosti dvě:

    1. Buď můžete své příspěvky zasílat na zvláštní účet zřízený pro tuto veřejnou sbírku u     Obchodní banky, č. ú. : 270 910 899 / 0300,

nebo

    2. Můžete přispět do kasiček těm, kdo budou vybírat po domech v Troubkách, Henčlově a Výmyslově od pátku 20. dubna do neděle 29. dubna 2018. Pověření lidé se prokáží zapečetěnou kasičkou s razítkem obecního úřadu, potvrzením z farnosti. Tyto lidi navíc většinou budete znát ze své ulice či blízkého okolí, budou to Vaši sousedé.