Římskokatolická farnost Troubky
Dědina 113/41, PSČ 751 02
mobil 731 402 070

IČO 49558340

Duchovní správce farnosti: P. ThLic. Radek Sedlák, PhD., farář

email: fatroubky@ado.cz
internetové stránky:
www.farnosttroubky.cz

číslo účtu farnosti: 188 203 319 / 0300

číslo účtu veřejné sbírky na opravu kostela sv. Markéty: 270 910 899 / 0300

úřední hodiny:
pondělí od 16 do 16.30 hod, farní úřad Troubky, nebo po domluvě podle potřeby

 

veřejná sbírka na opravu kostela

Na opravu kostela sv. Markéty byla vyhlášena naší farností veřejná sbírka podle zákona o veřejných sbírkách (č. 117/2001Sb.), schválená a kontrolovaná Krajským úřadem Olomouc.

Zákon o veřejných sbírkách dává různé možnosti, jak shromáždit příspěvky. Vybrali jsme možnosti dvě:

    1. Buď můžete své příspěvky zasílat na zvláštní účet zřízený pro tuto veřejnou sbírku u     Obchodní banky, č. ú. : 270 910 899 / 0300,

nebo

    2. můžete přispět na tzv. sběrací listiny. Sbírka skrze sběrací listiny po domech bude v Troubkách, Henčlově a Výmyslově v pátek 16. října a v sobotu 17. října. Pověření lidé se prokáží písemnou plnou mocí vydanou Římskokatolickou farností Troubky shodnou s jejich občanskými průkazy. Tyto lidi navíc většinou budete znát ze své ulice či blízkého okolí, budou to Vaši sousedé.