Menu
Kalendář akcí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Možnost objednat úmysly na mše svaté je buď na faře nebo internetovou cestou.

Aktuální stav zapsaných mší svatých je ve formátu PDF do něhož nelze sice zapisovat, ale podle něhož můžete nahlédnout zda je ten den volný úmysl a emailovou zprávou požádat o vašeho úmyslu.

Pro aktuální stav úmyslů v roce 2021 klikněte zde:  úmysly mší 

Vybraný termín spolu s textem úmyslu pošlete na tuto adresu: fatroubky@ado.cz.

 

Akce farnosti Troubky v roce 2021

Kalendář plánovaných akcí Římskokatolické farnosti Troubky 2021

Plány jsou velké, ale situace se mění vzhledem k okolnostem.
Tak ne vše, co je pod čarou, se uskuteční
:-)

 1. Slavnost Zjevení Páně - 6. ledna - mše v 18 hod. - svěcení  vody, kadidla, křídy, zlata
 2. Svátek Uvedení Páně do chrámu - 2. února - mše v 18 hod. - svěcení svící
 3. Svatého Blažeje - 3. února - mše v 8 hod - svatoblažejské požehnání
 4. Popeleční středa - 17. února - mše v 18 hod. - udílení popelce
 5. Křížová cesty - 1. neděle postní - Květná neděle 21. února, 28. února, 7. března, 14. března, 21. března, 28. března - v 15 hod.
 6. Slavnost Svatého Josefa - 19. března - mše v 18 hod.
 7. Slavnost Zvěstování Páně - 25. března - mše v18 hod.
 8. Květná neděle - 28. března -mše v 10.30 - svěcení kočiček a "hanáckých stromečků"
 9. Brigáda ke stavění Božího hrobu a čištění svícnů - sobota 27. března - akce od 15 hod. pro ministranty a kostelníky
 10. pouť děti do katedrály, Velikonoční hrkání - od 1. dubna do 3. dubna - akce pro kluky ministranty a děvčata ze schóly
 11. Zelený čtvrtek - 1. dubna - mše v 18 hod., po mši Getsemanská zahrada
 12. Velký pátek - 2. dubna - obřady v 15 hod., po obřadech Boží hrob
 13. Bílá sobota - 3. dubna - Boží hrob od 8 do 18 hod.
 14. Vigilie Slavnosti Zmrtvýchvstání - 3. dubna - mše v 20 hod, svěcení ohně a velikonoční svíce
 15. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - 4. dubna - mše v 10.30, svěcení pokrmů a po mši setkání farnosti u beránka
 16. Velikonoční pondělí - 5. dubna - mše v 10:30, svěcení pomlázek
 17. Neděle Božího milosrdenství - 11. dubna - mše v 10:30, při mši udělování svátosti pomazání nemocných
 18. Pouť ke svatému Jiří do Tovačova - 24. dubna
 19. Nedělní májové pobožnosti: 2.května, 9. května, 16. května, 23. května, 30. května v 18 hod.
 20. Svatoflorianská mše - datum ještě neurčený - (návrh na 2. květen - sv. Floriana je 4. kvtna) - po domluvě s hasiči
 21. Slavnost Nanebevstoupení Páně - 13. května - mše v 18 hod.
 22. Slavnost Seslání Ducha Svatého - 23. května - mše v 10:30
 23. Slavnost Těla a Krve Páně - 3. června - mše Přerov, v neděli 6. června v Troubkách v 10:30
 24. Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova - 11. června - mše v 18 hod.
 25. Pouť ke svatému Janu Křtiteli - pouť do Prosenic - 24. června - mše v 18 hod. a 27. června - mše v 7:30 hod. - pouť do Prosenic
 26. Slavnost svatých apoštolů Petra a Pavla - 29. června - mše v 18 hod.
 27. Přivítání prázdnin - 2. července - akce pro rodiny s dětmi po páteční mši svaté na farní zahradě
 28. Slavnost posvěcení farního kostela (147 let od svěcení) - 4. července - mše v 10:30
 29. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje - 5. července - mše v 10:30
 30. Titulární slavnost kostela sv. Markéty (troubecké hody) - 11. července - mše v 10:30
 31. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie - 15. srpna - mše v 10:30
 32. Rozloučení s prázdninami - 29. srpna - akce pro rodiny s dětmi po nedělní mši svaté na farní zahradě - společný oběd na farní zahradě
 33. Poděkování za úrodu - 5. září - mše v 10:30
 34. Adorační den farnosti - 8. září - adorace od 8 hod. po celý den, mše v 18 hod.
 35. Pouť ke svatému Václavu - 28. září - pouť do Tovačova - mše v 9 hod. Tovačov, Troubky 10:30
 36. svatohubertská mše - 10. října - mše v Troubkách v 10:3
 37. Misijní neděle - 24. října - mše v 10:30
 38. Slavnost Všech svatých - 1. listopadu - mše v 18 hod.
 39. Vzpomínka na všechny věrné zesnulé - 2. listopadu - mše v 9 v Henčlově, v 18 v Troubkách
 40. Hodové veselí v Henčlově - 12. listopadu - lampionový průvod a akce pro rodiny s dětmi od 17 hod.
 41. Pouť ke svatému sv. Martinovi (henčlovské hody) - 14. listopadu - mše v 10:30 v Henčlově
 42. Slavnost Ježíše Krista Krále - 21. listopadu - mše v 10:30
 43. 1. neděle adventní - 28. listopadu - mše v 10:30, svěcení adventních věnců
 44. 2. neděle adventní - 5. prosince - mše v 10:30
 45. 3. neděle adventní - 12. prosince - mše v 10:30
 46. 4. neděle adventní - 19. prosince - mše v 10:30
 47. rorátní mše každá středa a pátek v prosinci 6.30 (Henčlov) a pátek v 6.30 (Troubky)
 48. Brigáda stavění vánočních stromků a betléma - sobota 18. prosince - od 9 hod.
 49. Poslední adventní mše pro děti a zdobení Betléma - čtvrtek 23. prosince - mše v 8 hod., poté snídaně pro děti a následně brigáda pro děti a mládež (zvláště pomoc zdobení ve výškách při zdobení velkého stromu)
 50. Slavnost Panny Marie počaté bez prvnotního hříchu - 8. prosince - mše v 18 hod.
 51. Vigilie slavnosti Narození Páně - 24. prosince - mše v 15 hod
 52. Slavnost Narození Páně - 25. prosince - mše v 10:30
 53. Troubecký Betlém otevřený pro veřejnost - 25. prosince, 26. prosince, 31. prosince, 1. ledna. 2. ledna - od 14 do 16 hod.
 54. Svátek sv. Štěpána - 26. prosince - mše v 10:30
 55. Sv. Silvestra - 31. prosince - mše v 17 hod.
 56. Slavnost Matky Boží, Panny Marie - 1. ledna - mše v 10:30

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Další informace o nabídkách života farního společenství viz. ohlášky

 

 

 

Valid XHTML 1.1