Menu
Kalendář akcí
Rodinná bohoslužba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připravujeme se na velikonoce, které prožijeme v rodině

Novéna před slavností Seslání Ducha Svatého

    Texty převzaty ze stánek Komunity blahoslavenství.

1) Modlitba litanie k Duchu Svatému

    Text P. Kodeta
    Text P. Karase
    Text komunity Blahoslavenství

2) Úryvek Písma svatého a možnost konkretizace Božího slova ve svém životě

    1. den Pátek 22. května
    2. den Sobota 23. května
    3. den Neděle 24. května
    4. den Pondělí 25. kvěnta
    5. den Úterý 26. května
    6. den Středa 27. května
    7. den Čtvrtek 28. května
    8. den Pátek 29. května
    9. den Sobota 30. května

3) Modlitba chvály

Věnovat minimálně 15 minut modlitbě chvály. Ve chvále, se na rozdíl od prosby, nesoustředíme na své potřeby, ale věnujeme veškerou pozornost tomu, koho chválíme – Hospodinu. Můžete mít vlastní způsob prožívání času chvály nebo se nechte inspirovat tímto návrhem: začněte chválovou písní (zazpívejte si svou oblíbenou píseň chvály, nebo si vyslechněte její nahrávku nebo si vyslechněte odkaz na youtube, který uvádíme). Po písní přečtěte nebo zazpívejte nahlas 2 až 3 žalmy Po recitaci nebo zpěvu žalmů pokračujte ve chvále vlastními slovy a zakončete minutou tiché adorace Pána, přítomného ve vašem srdci.

    1. den Pátek 22. května - chválová píseň - žalm 144 žalm 145, žalm 146
    2. den Sobota 23. května - chválová píseň žalm 96, žalm 97, žalm 98
    3. den Neděle 24. května - chválová píseň - žalm 103, žalm 104
    4. den Pondělí 25. května - chválová píseň- žalm 8, žalm 18
    5. den Úterý 26. května - chválová píseň- žalm 29, žalm 30, žalm 32
    6. den Středa 27. května - chválová píseň - žalm 29, žalm 30, žalm 32
    7. den Čtvrtek 28. května - chválová píseň - žalm 33, žalm 34, žalm 40 (1. část)
    8. den Pátek 29. května - chválová píseň - žalm 92, žalm 93, žalm 94 (1. část)
    9. den Sobota 30. května - chválová píseň - žalm 103, žalm 104

Chválové písničky, které mohou pomoci k postoji chval i v jiných jazycích:

Chvály mesiánských židů, tj. židů z Izraele, kteří uvěřili v Ježíše Krista
https://www.youtube.com/channel/UCmAoGcWAVvMR6iUIdUg-R2g

https://www.youtube.com/watch?v=G6d17h1A7Cs

https://www.youtube.com/watch?v=iL_mcPxq3XI

Chvály koptských křesťanů, tj. křesťanů z Egypta slavící liturgii v prastarém alexandrijském ritu
https://www.youtube.com/watch?v=0WgbppJbO64

Rómské chvály
https://youtu.be/DrRFn1TqE4c?t=2531

https://youtu.be/DrRFn1TqE4c?t=3268

Slovenské "lamačské chvály"
https://youtu.be/62JLMb_5kTU?t=843

4) Přednášky ze stránek komunity blahoslavenství a další přednášky o Duchu Svatém

 

Život s Kristem v Duchu svatém 1. část - sestra Veronika Barátová

Život s Kristem v Duchu svatém 2. část sestra Veronika Barátová

Působení Ducha svatého v nás 1. část - sestra Dária Miezgová 

Působení Ducha svatého v nás 2. část - sestra Dária Miezgová

více přednášek z komunity Blahoslavenství zde: https://www.blahoslavenstvi.cz/novena-k-duchu-svatemu

Charismata - Petra Petrášková

Vložím do vás nového Ducha - Vojtěch Kodet

 

 

Rodinné májové pobožnosti 2020

Vážení rodiče, prožili jsme mimořádnou dobu, v níž jsme společně objevili rodinnou bohoslužbu. Věřím, že společná rodinná modlitba se pro vás všechny stala něčím velmi pěkným, podobně jako rodinná zpověď v kostele, jak jsme to mohli prožít před Eucharistií na první pátek v dubnu.

Rád bych u vám nabídl pokračování obou možností. Zpověď i tento první pátek proběhne stejně jako před měsícem.

Místo nedělních rodinných bohoslužeb, jelikož už mše budou bývat pro všechny, vám pro měsíc květen nabízím večerní májové pobožnosti, která zpracovalo centrum pro rodinu. Tématikou je výročí 400 let od smrti sv. Jana Sarkandra. Májové čtení zde:

Májová pobožnost (možná struktura domácí májové)

 • začne znamením kříže ve jménu Nejsvětější Trojice

 • zpívá se mariánská píseň

 • modlí se desátek růžence

 • čte se májové čtení

 • zpívají se litanie

 • může se modlit za různé potřeby (přímluvy)

 • zpívá se mariánská píseň

 • končí se znamením kříže

Můžete si vybrat některé písně k májové buď sami ve zpěvnících, nebo opět využít klipů na YouTube

 • Zde jsou také různé mariánské písničky:

Maria https://www.youtube.com/watch?v=xA0axW8mrY0

Korunovaná hvězdami https://www.youtube.com/watch?v=WZHrQ4VnxVQ

Ave Maria https://www.youtube.com/watch?v=FDj6EVG73BY

Ave, Ave https://www.youtube.com/watch?v=BW6JMvkgbiw

Salve Regina https://www.youtube.com/watch?v=JqCS9zreIoc

Máš v duši píseň https://www.youtube.com/watch?v=N0dKmRlysrM

Růžencová https://www.youtube.com/watch?v=w036WEafRsQ

Projdu temnotou https://www.youtube.com/watch?v=RVgxTFcX0KI

Rozžíhá Marie svíce v nás https://www.youtube.com/watch?v=-0TiDoVPLcs

Madona https://www.youtube.com/watch?v=t_SAS797404

 

 • Písně z kancionálu k Panně Marii

Budiž vděčně velebena (801)
https://www.youtube.com/watch?v=wr8JwjgmlL0

Chválu vzdejme (802)
https://www.youtube.com/watch?v=p2mEEF4J054

K nebesům dnes zaleť písni (804)
https://www.youtube.com/watch?v=By3U_jJw_mI

Maria, Maria (805)
https://www.youtube.com/watch?v=lw4URDzAzl8

Máti Páně přesvatá (806)
https://www.youtube.com/watch?v=Y2P9w6kU6M0

Matko přesvatá (808)
https://www.youtube.com/watch?v=ALhl2OxhxHI

Ó Maria, Boží máti (809)
https://www.youtube.com/watch?v=uFVHekpa-ek

Ó Maria, útočiště naše (810)
https://www.youtube.com/watch?v=mCNSIu0UL5Y

Slyš jaký to nad řekou jásot a ples (811)
https://www.youtube.com/watch?v=B_91B76xHSA

Tisíckráte pozdravejeme tebe (812)
https://www.youtube.com/watch?v=lFnuCpLfvFs

Zdráva buď Panno Maria (815)
https://www.youtube.com/watch?v=ALhl2OxhxHI

 

 • Litanie k Panně Marii

Bavorské litanie
https://www.youtube.com/watch?v=1PO1W8gR9MU

Loretánské litanie
https://www.youtube.com/watch?v=7O1WPhDuHX0&list=PLR9WT7AeTWHJLH0b9WU1iwQK5t8Pfc6lq&index=21

Akatist - zpěv východních křesťanů
https://www.youtube.com/watch?time_continue=647&v=DrRFn1TqE4c&feature=emb_logo

Akatist rodin
https://www.youtube.com/watch?v=aiMSDl2hirE

 Už proběhlé bohoslužby ke stažení a vytištění zde:

3. Neděle velikonoční - 26. 4. 2020: text zde

Neděle Božího milosrdenství - 2. neděle velikonoční: text zde

Neděle - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně: text zde

Bílá sobota - noční slavnost Vigilie Zmrtvýchvstávní Páně: text zde

Bílá sobota - bdění u Božího hrobu: text zde

Velký pátek: text zde

Zelený čtvrtek: text zde

Květná neděle 2020: PDF, WORD (5. dubna)

5. Neděle postní 2020: PDF , Word (29. března)

4. Neděle postní 2020: PDF , Word (22. března)

 

Obrázky dětí k domácím bohoslužbám

Pokud děti rády kreslí, mohou zaslat svůj obrázek, který vystavíme zde

Markétka F.

 

Akce a stránky mládeže přerovského děkanátu zde:

https://mladezdekanatuprerov.webnode.cz

 

Ministrantský putovní tábor pro kluky od 4. třídy

Přihláška na ministrantský tábor, klikni zde

Duchovní akce pro mladé v létě 2020

DOLANCAMP - týdenní tábor pro teenagery od 15 do 19 let

Začátek v neděli 2. srpna večer, konec v neděli 9. srpna po obědě.

Na co se můžeš těšit? Chvály, přednášky, diskuze, sdílení ve skupinkách, mše svatá, osobní modlitba, modlitební večery, tvořivé dílny, sport, soutěže, noví přátelé!

Co si vzít s sebou? Spacák, karimatku, pokud máš i stan, sváteční i sportovní oblečení, hrnek na pití, bibli, otevřené srdce pro Ježíše a pro druhé! 

Pro vaši informaci uvádíme, že náklady spojené s touto akcí (ubytování, strava, režijní náklady) činí 1 600,- Kč na celý pobyt pro jednoho účastníka.

Za vaše dary na podporu našeho apoštolátu vám předem děkujeme.


Přihláška na dolkamp, klikni zde.

OPEN HEAVEN - POBYT PRO MLADÉ OD 19 DO 30 let

Už vám není osmnáct a život dospělých před vámi otevírá své možnosti? Jste plni naděje, očekávání, ale také otázek? Přiďte skrze společenství s ostatními spolu s Komunitou Blahoslavenství zakusit, že "Ten, který tě utvořil, také ví, co s tebou učinit." Sv. Augustin

Kdy: 23.- 26.7. 2020

Kde: Komunita Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce

Program: Chvály, přednášky, sdílení, čas ve společenství, zážitkové aktivity, čas osobní modlitby, mše svatá, komunitní liturgie

Finanční náklady: 900 Kč (vaše dary jsou určeny na podporu našich apoštolátů)

Přihláška na akci, klikni zde