Hraní na Vánoce 2019 rozpis hudebních těles a zpěváků

24. prosinceŠtědrý den Malí muzikanti, schola

25. prosinceSlavnost Narození Páně Sbor Troubečan, muzikanti

26. prosinceSvátek sv. Štěpána - Muzikanti pana Vysloužila

29. prosince – Neděle sv. Rodiny – (?)

1. lednaSlavnost Matky Boží Panny MarieSbor Troubečan, muzikanti

5. lednaNeděle Slavnost Zjevení Páně  - Muzikanti pana Vysloužila

12. lednaNeděle Svátek Křtu Páně - Malí muzikanti, schola

2. únoraNeděle Svátek uvedení Páně do chrámu - Sbor Troubečan, muzikanti

 

Adventní pomůcka z centra pro mládež

Během adventní doby se chceme zamyslet nad výzvami papeže Františka z apoštolské exhortace Christus Vivit.

Jak na to:
Jsou připraveny 4 adventní výzvy, které jsou určeny vždy na  začátek nového adventního týdne, tedy 1. 12, 8. 12., 15. 12. a 22. 12. 5. výzva se vztahuje již na dobu Vánoční. Tato zamyšlení od papeže Františka můžeš využít jak pro osobní účel, tak do společenství, hodin náboženství… Neboj se přijímat výzvy, které jsou určeny přímo Tobě! (Materiály ke stažení)

 

Adventní pomůcka pro manželské páry

 

Z nedělního kázání:

"(...) Advent je dobou očekávání ne tak Vánoce, jako dobou očekávání na příchod Ježíše Krista do svého chrámu, tedy našeho života. Přesto se však adventem chystáme na Vánoční svátky. Byl bych rád, kdybychom tento advent pojali jako příchod Ježíše do našich osobních životů, ale i do našich rodin. Jedním trochu opomíjeným svátkem je Svátek Svaté rodiny. V něm si, manželé, slibujete znovu lásku, úctu a věrnost. Využijte tento čas, milí manželé a rodiny, aby Vánoce i obnova manželských slibů nebyly jen formalitou nebo dokonce fraškou, ale něčím obnoveným a pěkným. Možná něčím takovým, čím se stává dům, když se z gruntu uklidí, jako třeba včera fara. V takovém domě je radost bydlet, to tedy přeji vám, manželé a rodiny, nechť je advent obnovou chrámu rodin v Kristu (...)."

Prakticky:

Na základě výzkumů Gottman institutu (2011) se zjistilo, že šťastné páry na rozdíl od nešťastných párů si byly schopné zformulovat své stížnosti nezraňujícím a konstruktivním způsobem. Tento způsob spočívá ze třech kroků:

1. Vyjádřit svou emoci v Já formě. Např.: Jsem naštvaný, jsem smutný, jsem rozrušený....

2. Vyslovit fakta (nepopisuji partnera, ale situaci). Např.: V kuchyni zůstalo neumyté nádobí. Na autě jsou nové škrábance...

3. Vyjádřit své potřeby, co potřebuji, co si přeji a to v pozitivním jazyku. Např.: Potřebuji od tebe, abys dohlédl na kluky, aby umyli nádobí. Potřebuji od tebe, abys při couvání byla opatrnější...

Úlohou manželských párů bude zformulovat svému protějšku stížnost podle uvedené struktury. Nemělo by se zapomenout na důležité pravidlo: Vyjádřit během dne více pozitiv, než negativ v poměru 5:1, to znamená, že k jedné stížnosti dát pět ocenění.

Své stížnosti si zapisujte, každý den jednu. Po nějaké době, týdnu, dvou týdnech, si odpovězte na 2 otázky:

a) Kolem kterých oblastí se nejčastěji točí mé stížnosti.

b) Kolem kterých oblastí se nejčastěji točí stížnosti tvého partnera.

(čerpáno z listu Julie Sadovské Halamové, www.juliasadovska.com, www.terapiavbratislave.sk)

Vaše rozhovory by měly probíhat např. večer při společné modlitbě u adventního věnce, kdy jste už sami. Zasazenost do předcházející a následné modlitby, bych viděl jako klíčovou událost dne. Aby Pán mohl vstoupit i do denních starostí o váš vztah. Když mluví jeden, nechť druhý pozorně naslouchá a mlčí. Braňte se jakéhokoliv skákání do řeči nebo slov na vlastní obranu. Pokud druhý vyjádří své city, potom to, co prožívá je pro něj pravdivé, i když vy jste to tak třeba vůbec nezamýšleli. Jde o to naslouchat jeden druhému a hledat k sobě cesty. Proste Pána, aby vás vedl a naplnil vaši společnou cestu svým požehnáním.

 

Adventní duchovní obnova pro mladé v Přerově

Duchovní obnova je vhodná pro všechny mladé od 14 let. Provázet jí bude přerovský kaplan Jiří Zámečník. Termín přihlašovaní do 8. prosince, na mládežnických webových stránkách je odkaz na přihlašovací formulář www.mladezprerov.cz/akce

Viz. výuka náboženství


Adventní duchovní obnova pro muže od 17 do 35 let v Olomouci

Mladí mužové jsou zvání na již 10. ročník adventní duchovní obnovy, která probíhá v arcibiskupském kněžském semináři o víkendu od pátku 29. listopadu do neděle 1. prosince.

Více informací zde: http://www.knezskyseminar.cz/akce/vir/vir-advent

Akce a stránky mládeže přerovského děkanátu zde:

https://mladezdekanatuprerov.webnode.cz