Menu
Kalendář akcí
Rodinná bohoslužba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vrcholí velikonoce - SLAVNOST SESLÁNÍ ducha SVATÉHO

Krátké zamyšlení k prožívání rodinné slavnosti hodu Božího svatodušního:

Slavností Seslání Ducha Svatého vrcholí velikonoční doba. Zmrtvýchvstalý Ježíš pro nás nejenom zemřel na kříži, aby nám odpustil hříchy, ale také nám předává Ducha Svatého. Lidský život lze přirovnat jako cestu letadlem. Do letadla s sebou nemůžeme brát příliš těžké zavazadlo. Pokud ano, musí se za něj hodně připlatit. Každý hřích by byl pro cestu do nebe velmi těžkým zavazadlem. Ježíš za něj zaplatil, máme tak vstupenku na cestu do nebe. Jenže k čemu by byla vstupenka, kdyby nebylo dalších věcí. Bez síly motoru a tlaku větru pod křídly letadla, by letadlo nevzlétlo. Podobně ani bez Ducha Svatého nemůžeme dojít k Otci i Ježíšovi do nebe.

Duch Svatý je pro nás proto nepostradatelný, stejně jako Ježíš. Sám Pán Ježíš byl počat mocí Ducha Svatého, aby se stal člověkem. Mocí Ducha Svatého konal Ježíš všechny zázraky a mluvit moudře. Mocí Ducha Svatého byl vzkříšen a vrátil se k Otci. Tak budeme i my už nyní spojeni s nebeským Otcem skrze Ježíše v Duchu Svatém a až přijde čas, bude toto spojení ještě silnější.

Duch Svatý nám nadto dává nám různé dary, aby náš život byl více podobný Ježíši Kristu, moudrému a rozumnému: on rozlišoval co je správné a přínosné v pravý čas, on dával dobré rady jak žít. Náš život bude podobný silnému Ježíši, který nepodlehl nátlaku ani vyhrožování druhých. Náš život bude obohacen Ježíšovým uměním najít cestu k Otci i pro všechny lidi. Takto nás Dary Ducha Svatého připodobní Ježíši.

 Dává nám nejenom dary pro náš osobní růst, ale také milosti - charismata, abychom mohli být užiteční v rodině Božích dětí. Skrze nás pak může jednat sám Ježíš, i když jsme slabí. Pán si nás může použít k tomu, aby ho druzí lépe poznali a dotkl se jejich srdce, když jim budeme o Pánu mluvit. Pán si nás může použít, aby druzí zakusili jeho moc v nemoci a strádání, když se s nimi budeme prostě modlit. Jeho útěchu a lásku. Pán může přijít k druhým, když jim budeme pomáhat, hostit, něco organizovat apod.

Kromě darů a charismat nás volá i ke konkrétní službě v Církvi. Někoho bude volat k životu v manželství, někoho k životu kněze, někoho k životu řeholnímu. Navíc někdo v Církvi může pomáhat třeba jako ministrant a později jako akolyta, který donáší Pána Ježíše nemocným každou neděli. Jiný jako kostelník, jiný varhaník, jiný může vést sbor nebo scholu. Také je potřeba někoho, kdo by ve farnosti organizoval setkání, jiný pomáhal udržovat kostel, faru a jiné. Další může sloužit jako politik, jiný třeba natočí dobrý film nebo nahraje dobrou hudbu, kterými oslaví Pána Ježíše. Nemluvíme zde o zaměstnáních, jejichž poctivým vykonáváním se dává dobrý příklad, ale přímé službě Pánu v Církvi.

Prosme Pána, abychom byli ochotni nechat se vést Duchem Svatým a byli mu užitečnými bratry a sestrami pro spásu druhých lidí.

Zde naleznete text pro rodinné slavení Slavnosti Ducha Svatého

Novéna před slavností Seslání Ducha Svatého

    Texty převzaty ze stánek Komunity blahoslavenství.

1) Modlitba litanie k Duchu Svatému

    Text P. Kodeta
    Text P. Karase
    Text komunity Blahoslavenství

2) Úryvek Písma svatého a možnost konkretizace Božího slova ve svém životě

    1. den Pátek 22. května
    2. den Sobota 23. května
    3. den Neděle 24. května
    4. den Pondělí 25. kvěnta
    5. den Úterý 26. května
    6. den Středa 27. května
    7. den Čtvrtek 28. května
    8. den Pátek 29. května
    9. den Sobota 30. května

3) Modlitba chvály

Věnovat minimálně 15 minut modlitbě chvály. Ve chvále, se na rozdíl od prosby, nesoustředíme na své potřeby, ale věnujeme veškerou pozornost tomu, koho chválíme – Hospodinu. Můžete mít vlastní způsob prožívání času chvály nebo se nechte inspirovat tímto návrhem: začněte chválovou písní (zazpívejte si svou oblíbenou píseň chvály, nebo si vyslechněte její nahrávku nebo si vyslechněte odkaz na youtube, který uvádíme). Po písní přečtěte nebo zazpívejte nahlas 2 až 3 žalmy Po recitaci nebo zpěvu žalmů pokračujte ve chvále vlastními slovy a zakončete minutou tiché adorace Pána, přítomného ve vašem srdci.

    1. den Pátek 22. května - chválová píseň - žalm 144 žalm 145, žalm 146
    2. den Sobota 23. května - chválová píseň žalm 96, žalm 97, žalm 98
    3. den Neděle 24. května - chválová píseň - žalm 103, žalm 104
    4. den Pondělí 25. května - chválová píseň- žalm 8, žalm 18
    5. den Úterý 26. května - chválová píseň- žalm 29, žalm 30, žalm 32
    6. den Středa 27. května - chválová píseň - žalm 29, žalm 30, žalm 32
    7. den Čtvrtek 28. května - chválová píseň - žalm 33, žalm 34, žalm 40 (1. část)
    8. den Pátek 29. května - chválová píseň - žalm 92, žalm 93, žalm 94 (1. část)
    9. den Sobota 30. května - chválová píseň - žalm 103, žalm 104

Chválové písničky, které mohou pomoci k postoji chval i v jiných jazycích:

Chvály mesiánských židů, tj. židů z Izraele, kteří uvěřili v Ježíše Krista
https://www.youtube.com/channel/UCmAoGcWAVvMR6iUIdUg-R2g

https://www.youtube.com/watch?v=G6d17h1A7Cs

https://www.youtube.com/watch?v=iL_mcPxq3XI

Chvály koptských křesťanů, tj. křesťanů z Egypta slavící liturgii v prastarém alexandrijském ritu
https://www.youtube.com/watch?v=0WgbppJbO64

Rómské chvály
https://youtu.be/DrRFn1TqE4c?t=2531

https://youtu.be/DrRFn1TqE4c?t=3268

Slovenské "lamačské chvály"
https://youtu.be/62JLMb_5kTU?t=843

4) Přednášky ze stránek komunity blahoslavenství a další přednášky o Duchu Svatém

 

Život s Kristem v Duchu svatém 1. část - sestra Veronika Barátová

Život s Kristem v Duchu svatém 2. část sestra Veronika Barátová

Působení Ducha svatého v nás 1. část - sestra Dária Miezgová 

Působení Ducha svatého v nás 2. část - sestra Dária Miezgová

více přednášek z komunity Blahoslavenství zde: https://www.blahoslavenstvi.cz/novena-k-duchu-svatemu

Charismata - Petra Petrášková

Vložím do vás nového Ducha - Vojtěch Kodet