Společenství modlitby matek

Setkání je kostele, každé úterý v 20.00 hodin.

Spiritualita hnutí Modlitby matek (MM) je cesta úplného odevzdání se. Učíme se žít život Ježíšovy Matky. Při modlitbách odevzdáváme sebe, své děti a své drahé do Ježíšových rukou ve velké důvěře, že On může vše. Snažíme se porozumět tomu, co chce Pán každé z nás osobně říct. Vzájemně si neradíme, ale všechny problémy vkládáme do modlitby. O důvěrnostech, které přednesou matky při modlitbě, nemluvíme nikde mimo skupinky.

Skrze modlitby Pán utváří nová přátelství. Jsme otevřené přijmout do skupinky nové matky – tělesné, ale i duchovní. Nezapomínáme, že nemusí být ze stejné církve jako my, případně že nemusí mít zkušenosti s modlitbou v malém společenství.

Setkáváme se jednou za týden, vždy v ten samý den i hodinu. Setkání je kostele, každé úterý v 20.00 hodin. Modlíme se, aby Pán poslal do našich skupinek všechny maminky, které tam On chce mít a které to potřebují. Na každém setkání se vždy modlíme všech devět modliteb z modlitební brožurky MM. Modlíme se modlitby z brožurky, ke kterým můžeme přidat i spontánní modlitby. Modlitby v brožurce mají jednoduchá slova, kterými mateřské srdce promlouvá k Otci.

Při našich modlitbách sedíme nebo klečíme kolem stolu, na který položíme kříž, Písmo svaté, svíčku a košík, do kterého na závěr setkání vkládáme papírová kolečka se jmény našich dětí a těch, které chceme odevzdat do Ježíšových rukou. Prosíme hned na začátku Ducha svatého, aby vedl naše setkání, prosíme za ochranu, odprošujeme a odpouštíme, modlíme se za jednotu srdce a mysli všech ve skupince, chválíme Pána písní a modlitbou, čteme Písmo svaté, při kterém se sdílíme s ostatními matkami se svými problémy. Pokud má skupinka více jak 8 maminek,je doporučeno na základě modliteb,skupinku rozdělit.