Menu
Kalendář akcí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výuka náboženství při Základní škole Troubky
 

 náboženství pro školní rok 2018/2019

Bude se učit ve čtvrtky od 4. října. Setkání s rodiči bude ve čtvrtek 6. září v 18.30, kde budou upřesněny časy výuky a organizační věci.

1. - 2. třída:
čtvrtek 14-15.00
Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová , PhD

3. - 4. třída
čtvrtek 15.15-16.15
Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová , PhD. + P. R.Sedlák

5. - 6. třída
čtvrtek 15:45 
Mgr. Eva Tkadlecová

7 - 9. třída
čtvrtek 15:45 P. R.Sedlák

Proč chodit do náboženství:

Výchova i vzdělávání dítěte je nelehký úkol. Cílem výchovy je pomoci dítěti stát se samostatnou, zodpovědnou a všestranně rozvinutou osobností. Nepovinný předmět náboženství může dítěti pomoci zorientovat se v přijímání hodnot, bez kterých život společnosti není možný. Chceme-li vytvářet společnost plnou pěkného a kvalitního života, můžeme sami vidět, že bez osvojených náboženských hodnot se to ještě nikdy nikde nepodařilo.

Pomůcky do hodin

Vlastní přezůvky, psací pomůcky a sešit (bude-li vyžadovat vyučující).

Omlouvání absence

Absenci žáků je třeba zpětně písemně omluvit. Pokud dítě onemocní, nebo bude muset z vážných důvodů vynechat výuku, prosíme předem o krátké sdělení.


 

 

 

Valid XHTML 1.1