Menu
Kalendář akcí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výuka náboženství 2020/2021 

Příprava na 1. svaté přijímání v roce 2020

První svaté přijímání bude v neděli 27. 9. 2020 v 9.30

Tomu bude předcházet příprava, která bývat vždy v pátek. Její součástí je páteční mše svatá v 18 hod. Termíny příprav: 4.9., 11.9., 17.9., 25.9.

O víkendu před 1. svatým přijímáním bude duchovní obnova pro děti od pátku 25.6., která se zakončí první svatou zpovědí v sobotu 26.9.

 

Harmonogram přípravy na 1.svaté přijímání

 

1. 9. – úterý:  18:00  mše svatá + setkání s dětmi a rodiči po mši

3. 9. – čtvrtek: výuka náboženství pro děti 3. – 4. třída

4. 9.  – pátek:  18:00 mše svatá + příprava na faře pro děti a rodiče

10. 9. – čtvrtek: dle rozvrhu výuka náboženství

11. 9.  – pátek: 18:00 mše svatá + příprava na faře pro děti a rodiče

17. 9. – čtvrtek:   dle rozvrhu výuka náboženství

18. 9. – pátek: 18:00 mše svatá + příprava na faře pro děti a rodiče

24. 9. – čtvrtek: výuka náboženství pro děti

25. 9. – pátek: 18:00 mše svatá + příprava na faře pro děti a rodiče

26. 9. – sobota: 14:00 svátost smíření pro děti, rodiče a další příbuzné

27. 9. – neděle: 9:30 mše svatá s prvním svatým přijímáním dětí

 

Malá duchovní obnova pro děti by proběhla od pátku 25. 9. do soboty 26. 9.:

Začali bychom v pátek v 16h "ubytováním" na faře a do sobotního odpoledne bychom společně prožívali v atriu a (aktivním odpočinkem) na zahradě toto požehnané období (spaní a strava zajištěna na faře). Bylo by to období ztišení (v rozumných mezích, jak jsou děti schopny) a intenzivní příprava na svátost smíření. Zakončení by bylo v sobotu odpoledne v kostele, kde bude 1. svatá zpověď a obnova křestních slibů. Nic nebude pro vaše děti větší podporou, než když "spolu s nimi" půjdou ke zpovědi i rodiče (a třeba i sourozenci a kmotři). Proto, pokud je to reálné, pozvěte i kmotry dětí, aby se jejich vztah v duchovní rovině posílil.
 

A ještě jedna prosba ke zvážení, a to ohledně dárků k 1. sv. přijímání. Největší dar, který dostanou je přítomnost Pána a možnost být s ním bytostně spojen, proto, prosím, zvažte, jestli jsou nutné ještě další dary, které by jim mohly svou materiálností překrýt to podstatné. Upomínku v podobě obrázku dostanou.
 


 
Bude to velmi intenzivní čas a spolu se začátkem roku může dětem začít další etapa života s Pánem.
 

 náboženství pro školní rok 2020/2021

Výuka všech tříd náboženství začne po skončení přípravy na 1. svaté přijímání a to ve čtvrtek 1. října:

1. - 2. třída (+ předškoláci) čtvrtek 13.45 - 14.45 Marcela Fojtíková Roubalová

3. - 6. třída čtvrtek 15.10 - 16.10 Marcela Fojtíková Roubalová

7. - 9. třída čtvrtek 15:30 - 16.15 Eva Tkadlecová

středoškolské společenství čtvrtek (čas podle domluvy) P. Radek Sedlák