Menu
Kalendář akcí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výuka náboženství při Základní škole Troubky
 

 náboženství pro školní rok 2017/2018

Bude se učit ve čtvrtek

1., 2., 3. třída (14.00 - 15.00; čas podle domluvy s rodiči na setkání 1. září) (učebna ve dvoře) Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová, PhD., výuka začne: 5. října

4. a 5. třída (15.30 - 17.00; čas podle domluvy s rodiči na setkání 1. září) (učebna ve dvoře) Mgr. Eva Tkadlecová, výuka začne: 5. října

6 - 9 třída (15.30; čas podle domluvy s rodiči na setkání 1. září) (učebna na faře) P. Radek Sedlák; výuka začne: 14. září

děti prvního stupně budou odvedeny ze školní družiny na výuku a poté podle požadavku rodičů zase přivedeny do školní družiny

Vyučovací metoda bude pro první stupeň tzv. Katecheze dobrého pastýře v níž děti sami objevují a postupně si přivlastňují Ježíše Krista jako toho, kdo je představován jako dobrý pastýř, tedy ten, za kým se sami rádi rozhodují jít, aniž by je k tomu někdo nutil. Zde je odkaz na více informací:

http://www.katechezedobrehopastyre.cz/

Proč chodit do náboženství:

Výchova i vzdělávání dítěte je nelehký úkol. Cílem výchovy je pomoci dítěti stát se samostatnou, zodpovědnou a všestranně rozvinutou osobností. Nepovinný předmět náboženství může dítěti pomoci zorientovat se v přijímání hodnot, bez kterých život společnosti není možný. Chceme-li vytvářet společnost plnou pěkného a kvalitního života, můžeme sami vidět, že bez osvojených náboženských hodnot se to ještě nikdy nikde nepodařilo.

Pomůcky do hodin

Vlastní přezůvky, psací pomůcky a sešit (bude-li vyžadovat vyučující)

Omlouvání absence

Absenci žáků je třeba zpětně písemně omluvit do žákovské knížky. Pokud dítě onemocní, nebo bude muset z vážných důvodů vynechat výuku, prosím předem o krátké sdělení.

Nabídka farnosti pro děti

Setkávání děvčat ve schóle (místo: fara Troubky)
Každý pátek od 16 hod. se na faře setkávají děvčata, co chtějí zpívat a hrát při bohoslužbách na nácviku písní. (Míša a Lucka Netopilovy)

Setkávání ministrantů (místo: fara Troubky)
Vždy první neděle v měsíci na faře v Troubkách po mši, po ní snídaně a potom nácvik ministrování a hry.

Rorátní mše v době adventní:
V naší farnosti se uchoval pěkný zvyk. V době adventní se děti mohou brzy ráno účastnit tzv. rorátů. Tato mše bývá dvakrát do týdne ráno v 6:30. Přede mší se děti sejdou pod kůrem kostela, dostanou zapálené lampičky. Po mši se děti nasnídají na faře a jdou společně do školy. Na tuto akci rádi vždy vzpomínají.

Dětská půlnoční mše svatá:
Na Štědrý den je ve farním kostele odpoledne bohoslužba pro děti. Děti společně zpívají koledy, mládežníci si většinou připraví vánoční scénku poutavou pro děti. Při bohoslužbě hraje orchestr tvořený dětmi a mladými z farnosti.

Tříkrálová sbírka:
Možnost být na začátku řetězu, který pomáhá potřebným, je také velmi vhodné pro výchovu k sociálnímu cítění dětí. Ve farnosti se utvoří několik skupinek koledníků, dostanou dokonce i své tříkrálové oblečky a s dospělým vedoucím vyrazí do ulic. Odměnou jim jsou vždy sladkosti, které si z koledy odnesou.

foto z akce zde:
2016 Tříkrálová sbírka


Velikonoční hrkání:
Podobné jako koledování o Vánocích je hrkání na Velikonoce. V době,  kdy se odmlčí zvony od Zeleného čtvrtku do Bílé soboty, děti v obci třikrát zvony zastupují svým "rámusem". Odměna je podobná té vánoční.

Májové:
Bývalo zvykem děvčata obléci jako družičky, které během májové pobožnosti přednášely mariánskou poezii. Májové nechceme rušit, jelikož z řad věřících o ně nebyl zájem, ale hledáme novou formu podpoření úcty k Panně Marii pro děti a mládež.

Možnost tábora o letních prázdninách:
Velmi doporučujeme pro upevnění jejich křesťanské identity (foto z táborů minulých zde:

2016 Tábor v Libině (1.7.-4.7.)
2015 Tábor Zlámanec (17.8. - 20.8.)
2011 Tábor Velké Losiny

.
 

 

 

Valid XHTML 1.1