Pastorační rada farnosti
ve smyslu kánonu 536 Kodexu kanonického práva a Stanov pastorační rady farnosti arcidiecéze olomoucké schválených arcibiskupem olomouckým dne 7.4.1997 byla ustanovena v naší farnosti dne 19.5.2017 s mandátem do 19.5. 2021.

Otec arcibiskup pastoračním radám

2017 (1.12.) Odpověď otce arcibiskupa na vypracované otázky pastoračními radami

Setkání pastorační rady - 17.2.2019 v 17 hod.

------------------------------------------------------------------


  


Valid XHTML 1.1