Pastorační rada farnosti
ve smyslu kánonu 536 Kodexu kanonického práva a Stanov pastorační rady farnosti arcidiecéze olomoucké schválených arcibiskupem olomouckým dne 7.4.1997 byla ustanovena v naší farnosti dne 19.5.2017 s mandátem do 19.5. 2021.

Členové pastorační rady (2017 - 2021)

Netopilová Pavlína - zvolena farníky, zapisovatelka
Mauksová Miroslava - zvolena farníky
Zbožínek Zdeněk - zvolen farníky a zvolen pastorační radou jako zástupce do rady ekonomické
Kratochvilová Marie - zvolena farníky
Lenka Petrovská - jmenována farářem za obec Henčlov
Jarmila Němčáková - jmenována farářem za sbor

Zápisy z pastoračních rad

2017 (II) - podzimní zasedání pastorační rady (22.9.)

2017 (I) - ustanovující setkání nové pastorační rady (19.5.)

Otec arcibiskup pastoračním radám

2017 (1.12.) Odpověď otce arcibiskupa na vypracované otázky pastoračními radami

------------------------------------------------------------------

19.1. 2017 setkání celé rady

Doporučení otce arcibiskupa k projednávání v roce 2017

31.10. 2016 sekce: kostelníci

12.10.2016 sekce: akce pro děti

17.7.2015

1.6.2015

13.6.2014

22.1.2013

8.1.2011

13.9.2010


  


Valid XHTML 1.1