Menu
Kalendář akcí farnosti
Kalendář akcí Troubečanu

                zde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sbor Troubečan

zvukový záznam zde nebo po kliknutí na obrázek


Foto části sboru u nových podstavců andělů na hlavním oltáři, kterým se staly mecenáši

Z farní kroniky:

Psala se neděle 22. dubna 2007, Třetí neděle velikonoční, kdy na závěr bohoslužeb bylo duchovním správcem farnosti ohlášeno toto:

Naše farnost čítá kolem 200 lidí a jak říká otec Josef Olejník jen výjimky neumí zpívat. Vyhlašujeme s panem varhaníkem Jiřím Burianem nábor dospělých zpěváků. První setkání všech zájemců bude v pátek 27. 4. v 19 hod. na faře. Těším se na první vystoupení.

27. dubna, v pátek, byl oficiálně založen nový chrámový sbor pod vedením varhaníka pana Jiřího Buriana a to první zkouškou na faře. Lidé byli pozváni jak v kostelních ohláškách a farním bulletinu, tak i obecním rozhlasem.

Sbor se postupně rozrostl do dnešní podoby, kdy se stal zaregistrovaným občanským sdružením Troubečan dne 21. září 2010. Vystupuje při slavnostních bohoslužbách během roku, ale také se podílí na kulturních akcích obce Troubky.

Název: TROUBEČAN o.s.
Zkrácený název: TROUBEČAN O.S.,TROUBKY
IČO: 22855149
Právní forma: Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.)
Adresa: Dědina 286/29, Troubky, 751 02
Datum vzniku: 21. září 2010

Kontakt na vedoucího sboru Jiřího Buriana:
jvjbeb@gmail.com

nábor nových členů:

Ke zpěvu jsou zváni všichni, kdo mají o zpěv zájem. Pokud neznáte noty, tak to není překážkou. Pokud nepatříte mezi návštěvníky bohoslužeb, tak to také nevadí. Sbor vystupuje nejenom při církevních slavnostech na Vánoce i Velikonoce, ale také při různých kulturních akcích v obci: posezení u cimbálu, setkání seniorů, rozsvěcení vánočního stromu.

 

 

       

Valid XHTML 1.1