Udílení Svátostí ve farnosti

        Svátost křtu dětí nebo dospělých

        Svátost eucharistie a příprava na první svaté přijímání pro děti nebo dospělé

        Svátost biřmování

        Svátost manželství

        Svátost smíření - zpověď

        Svátost pomazání nemocných

                  Modlitby pro ty, kdo doprovázejí umírajícího člověka

        Udílení Svátostin ve farnosti

        Křesťanský pohřeb

        Žehnání osob a věcí

Příprava na 1. svaté přijímání

Příprava na 1. svaté přijímání bude probíhat při pátečních mších, začíná tento pátek 3. března 2017. Tématem bude probírané desatero Božích přikázání v kázání a příprava ke zpovědi.

Prosím rodiče, aby dětem pořídili na příští neděli 5. března jejich vlastní kancionály, které si budou nadále nosit na mše, aby jejich účast na mších byla plnější a aktivnější jejich zpěvem.

Příští neděli 5. března 2017 bude představení dětí jdoucích k přijímání farnosti. Prosíme farníky o modlitbu, aby se děti dobře připravily na své první setkání se svátostným Ježíšem v první svaté zpovědi a následně v Eucharistii.

Příprava na biřmování 2016 -2018

Probíhá o nedělních po ranní mši svaté, vždy jednou za 14 dní. Viz aktuální rozpis bohoslužeb.

 

Valid XHTML 1.1