Udílení Svátostí ve farnosti

        Svátost křtu dětí nebo dospělých

        Svátost eucharistie a příprava na první svaté přijímání pro děti nebo dospělé

        Svátost biřmování

        Svátost manželství

        Svátost smíření - zpověď

        Svátost pomazání nemocných

                  Modlitby pro ty, kdo doprovázejí umírajícího člověka

        Udílení Svátostin ve farnosti

        Křesťanský pohřeb

        Žehnání osob a věcí

Příprava na 1. svaté přijímání 2018-2019

Příprava na 1. svaté přijímání bude probíhat jednak v náboženství, jednak na pátečních mších.

Prosím rodiče, aby dětem pořídili vlastní kancionály, které si budou nadále nosit na mše, aby jejich účast na mších byla plnější a aktivnější jejich zpěvem.

 

 

 

Valid XHTML 1.1