Menu
Kalendář akcí
Homilie v jiných letech

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homilie v roce 2019

Příprava na velikonoční zpověď podle Matouše (5. neděle postní)

Byt se prosvítí a prohřeje sluncem, otevře-li se dokořán okenice - příprava na mši (4. ne postní)

Pastýřský list biskupů ČR - téma bioetické otázky kolem začátku života člověka (3. ne postní)

Výsledek obrázku pro pro life

Což se najde jiný národ, jemuž jeho bohové jsou tak blízko, jako je nám Hospodin? (2. ne postní)

Pastýřský list na dobu postní: Církev jako společenství (1. neděle postní) Arcibiskup Jan Graubner se společně s dalšími lidmi vydal do iráckých měst zničených bojovníky Islámského státu, aby zmapoval potřeby obyvatel v místech poznamenaných válkou.

Motorem živé farnosti není farářský superman, ale Kdosi jiný (8. neděle v mezidobí)

Stačí se nám sejít jen v neděli? (7. neděle v mezidobí)

Kdo chce jíž za Ježíšem, musí občas i něco opustit (6. neděle v mezidobí)

Tlačili se na něj, aby slyšeli Boží slovo, ne kázání ani moudra (5. neděle v mezidobí)

Když zvoní umíráček (k situaci pěti za sebou jdoucích pohřbů v naší obci)

Může být Církev národní či může Církev selhat? (3. neděle v mezidobí)

Vyjádření poslance Jurečky k dezinformacím poslanců KSČM v parlamentu o cíkrvi

Lakotní farizeové a štědří pohané, jak jsou na tom křesťané 21. století? (Slavnost Zjevení Páně)

Nový rok k nám přichází...radujme se, veselme se (Slavnost Matky Boží, Panny Marie)

Homilie v roce 2018

Toužíme, aby děti prospívaly moudrostí, věkem a oblibou? Co pro to děláme? (Svátek svaté rodiny 2018)

Tichá noc, svatá noc, událost mající zázračnou moc i mezi nepřáteli (Slavnost Narození Páně 2018)

Uvěřila Bohu a proto se stala požehnáním pro ostatní (4. neděle adventní 2018)

Radost maminkám i na konci adventu, kdy je opouští poslední síly (3. neděle adventní 2018)

Být svobodný pro... (2. neděle adventní)

Jsou katolické rodiny i farnosti, o které je třeba si dělat vážné starosti (1. neděle adventní)

Modlitba nad krajinou jako svolávání přítomnosti Božího království (Slavnost Krista Krále)

Těšíte se na Ježíšův příchod? (33. neděle v mezidobí)

 

Jak rozumíme prvnímu přikázání Božímu? (31. neděle v mezidobí)

Zachránit svou civilizaci (33. neděle v mezidobí

Ježíše se učedníci báli, protože na natvrdlost reagoval jako normální chlap (25. neděle v mezidobí)

Pohřeb sestry Františky Borkové (21. září 2018) - "Děkujeme Františko"

Ježíš ukazuje na nemocné uši člověka, proč? (23. neděle v mezidobí)

Naše kritické oko bývá signálkou stavu zla v našem srdci (22. neděle v mezidobí)

"Ženy ať jsou podřízeny svému muži" aneb nejedna feminiska poskočí a nejen (21. neděle v mezidobí)

 

Eucharistie ani život věčný nejsou "to" ale "On" (neděle 20. v mezidobí)

Reptání a moralizování obětí života jako dva nešvary (neděle 19. v mezidobí)

Ježíš jako občerstvení; pochopitelně nesmírně víc (neděle 18. v mezidobí)

Boží prozřetelnost (neděle 17. v mezidobí)

Vaše násilí, naše násilí (toto není kázání ale vyjádření těm, kdo se ptají, co si o tom myslím)

Bůh není jako statický historický neměnný monument (Nejsvětější Trojice 2018)

Bez Ducha je víra tlačením auta bez použití motoru (Slavnost Nanebevstoupení 2018)

Nechat se měnit Bohem, aneb ze syna hromu k apoštolu lásky (6. neděle velikonoční)

Buď čest i tvé případné práci (sv. Josefa, dělníka, 1.5.2018)

Děti a čarodějnice (5. neděle velikonoční)

Dopnění kázání na téma "pálení čarodějnic"

Přednáška P. Vojtěcha Kodeta na téma okultismus, magie, satanismus

Pocit klidu a míru - je to Duch Svatý? (4. neděle velikonoční)

Žít na dluh (3. neděle velikonoční)

Stačí si myslet, že Ježíš je Kristus a tím být spasen? (2. neděle velikonoční)

Follow me - následuj mě (5. neděle postní)

Kde se můžu fyzicky setkat s Ježíšem? (4. ne postní)

Půst očí (2. neděle postní)

Nechat se vést Duchem Svatým -  pastýřský list - (1. neděle postní)

Popeleční středa

Pane, vztáhni ruku a chceš-li, očisť mě (6. neděle v mezidobí)

Moc slova, prorokovat život a žehnat (5. neděle v mezidobí)

Hle nové učení a s takovou mocí (4. neděle v mezidobí)

Hromnice - úžasná pedagogika Boha v setkání pohanských očekávání a židovských zákonů

Dát přednost tomu, co hoří... svěcení hasičského auta (3. neděle v mezidobí)

Nový rok s Ježíšovým jménem (Slavnost Matky Boží Panny Marie 1. ledna 2018)

Homilie v roce 2017

Hluboké vpisy rodičů do duší svých dětí - Svátek sv. rodiny (31. prosince)

Osm dní budeš slavit - Svátek svatého Štěpána (26. prosince)

V Otcově náruči - Slavnost Narození Páně - Ve dne (25. prosince)

O čem vypovídá pražské Jezulátko - Slavnost Narození Páně - V noci (24. prosince)

4. neděle adventní (24. prosince)

Adventní zamyšlení pro děti i dospělé na všední den

Adventní zamyšlení na každý den všedního týdne si rodiny mohou, pokud se neúčastní rorátů, přečíst zde sami večer u adventního věnce. Děti během adventu sbírají postupně za každý den postavu do betléma. Buď ji dostanou přímo na rorátech, nebo si ji, pokud se jich nebude účastni vyzvednou kdykoli na faře.

Pátek 3.  adventního týdne

Čtvrtek 3. adventního týdne

Středa 3. adventního týdne

Úterý 3. adventního týdne

Pondělí 3. adventního týdne

3. neděle adventní: Známe své poslání v Božím království?

Pátek 2. adventního týdne

Čtvrtek 2. adventního týdne

Středa 2. adventního týdne

Úterý 2. adventního týdne

Pondělí 2. adventního týdne

Pátek 1. adventního týdne - Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie

Čtvrtek 1. adventního týdne

Středa 1. adventního týdne

Úterý 1. adventního týdne

Pondělí 1. adventního týdne

První neděle adventní - Pastýřský list otce arcibiskupa

Pánem je tehdy, když mu to dovolíme; je však vždy přítomný v našich křížích (Krista Krále)

Sv. Kateřina - patronka těch, jimž se ze strachu dělají velké oči (25.11. Greifendorf)

Mít sice čisté, ale prázdné ruce (33. neděle v mezidobí)

Co je olejem do zásoby, který je propustkou do Božího království? (32. neděle v mezidobí)

Mají rádi oslovení otče a svazují těžká břemena (31. v mezidobí)

Očistec (30. neděle v mezidobí)

Nenechat se nachytat, získat čas k rozvaze, ovšem zároveň nebýt zlomyslný (dětská mše 29. neděle v mezidobí)

Volby 2017 a učení Církve

Ztráta svatebních šatů (28. neděle v mezidobí)

Nemít Boha, je jako hrát hru bez spoluhráče (dětská mše 28. neděle v mezidobí)

Svatý Hubert- tradice mající již 1290 let

Pastýřský list českých a moravských biskupů

Pozvání otce arcibiskupa: Devět prvních sobot před obnovením zasvěcení národa Panně Marii

Být ponořen do Krista (13. neděle v mezidobí)

Zahnat strach tancem (12. neděle v mezidobí)

Je dobré vědět, že vše podstatné ohledně věčnosti je už za námi (Slavnost Nejsvětější Trojice)

Měchy kovářské výhně jako obraz letnic (Slavnost Seslání Ducha Svatého)

Když se bojíš, zakřič, když jde o víru, proklamuj Boží moc (6. neděle velikonoční)

Kameny athénské Akropole obrazem skutečné duchovnosti (5. neděle velikonoční)

Aby bylo jasno (4. neděle velikonoční)

Když na člověku leží deka (3. neděle velikonoční)

Pastýřský list otce arcibiskupa na Velikonoce 2017

Chtěl bych uvěřit, ale nemůžu, proč? (Velikonoční neděle 2017)

Vyslovíš před druhým, že věříš v Ježíše? (Velký pátek 2017)

Jak projevit vděčnost Bohu (Zelený čtvrtek 2017)

Statečnost - risk pro vyšší dobro, risk pro Krista (5. neděle postní)

Moudrost přichází se stářím, někdy však stáří přichází samo (4. neděle postní)

Maria nebyla éterickou bytostí, ale pevně svým rozumem a vírou stála nohami na zemi

(Slavnost Zvěstování Páně 25.3.20017)

Vzpomínky jako pramen vody živé (3. neděle postní)

Žít a nechat žít - ctnost spravedlnosti (2. neděle postní)

Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera

Aby nad ním nevládli pohané a slovo bude o vnitřních pohanech (Popeleční středa)

Předpostní úvaha o obrácení

Vnitřní svět starostí a ještě hlubší vnitřní hlubina jistoty (8. neděle v mezidobí)

Msta nebo spravedlnost? (19.2.2017, 7. neděle v mezidobí)

Hrůzy pražské lůzy a připravenost jít (15.2.2017 - bl. pražští mučedníci)

Zákony jsou pro to, aby byly porušovány (12.2.2017, 6. Ne v mezidobí)

Duše spravedlivých jsou v Boží ruce (10.2.2017, Pohřeb Alena Zatloukalová)

Klidně solí nebo světlem, hlavně, když nemusím nevyčnívat (5.2.2017, 5. Ne v mezidobí))

Podepsali jste už chartu Božího království (29.1.2017, 4. Ne v mezidobí)

Ryby půjdou za tím, kdo jim dá křídla 22.1.2017, 3. Ne v mezidobí)

Zamyšlení v jiných letech:

2016

2015

2014

2013

2012

2011