Menu
Kalendář akcí
Archív homilií

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Rodinná bohoslužba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Homilie v roce 2018

Toužíme, aby děti prospívaly moudrostí, věkem a oblibou? Co pro to děláme? (Svátek svaté rodiny 2018)

Tichá noc, svatá noc, událost mající zázračnou moc i mezi nepřáteli (Slavnost Narození Páně 2018)

Uvěřila Bohu a proto se stala požehnáním pro ostatní (4. neděle adventní 2018)

Radost maminkám i na konci adventu, kdy je opouští poslední síly (3. neděle adventní 2018)

Být svobodný pro... (2. neděle adventní)

Jsou katolické rodiny i farnosti, o které je třeba si dělat vážné starosti (1. neděle adventní)

Modlitba nad krajinou jako svolávání přítomnosti Božího království (Slavnost Krista Krále)

Těšíte se na Ježíšův příchod? (33. neděle v mezidobí)

 

Jak rozumíme prvnímu přikázání Božímu? (31. neděle v mezidobí)

Zachránit svou civilizaci (33. neděle v mezidobí

Ježíše se učedníci báli, protože na natvrdlost reagoval jako normální chlap (25. neděle v mezidobí)

Pohřeb sestry Františky Borkové (21. září 2018) - "Děkujeme Františko"

Ježíš ukazuje na nemocné uši člověka, proč? (23. neděle v mezidobí)

Naše kritické oko bývá signálkou stavu zla v našem srdci (22. neděle v mezidobí)

"Ženy ať jsou podřízeny svému muži" aneb nejedna feminiska poskočí a nejen (21. neděle v mezidobí)

 

Eucharistie ani život věčný nejsou "to" ale "On" (neděle 20. v mezidobí)

Reptání a moralizování obětí života jako dva nešvary (neděle 19. v mezidobí)

Ježíš jako občerstvení; pochopitelně nesmírně víc (neděle 18. v mezidobí)

Boží prozřetelnost (neděle 17. v mezidobí)

Vaše násilí, naše násilí (toto není kázání ale vyjádření těm, kdo se ptají, co si o tom myslím)

Bůh není jako statický historický neměnný monument (Nejsvětější Trojice 2018)

Bez Ducha je víra tlačením auta bez použití motoru (Slavnost Nanebevstoupení 2018)

Nechat se měnit Bohem, aneb ze syna hromu k apoštolu lásky (6. neděle velikonoční)

Buď čest i tvé případné práci (sv. Josefa, dělníka, 1.5.2018)

Děti a čarodějnice (5. neděle velikonoční)

Dopnění kázání na téma "pálení čarodějnic"

Přednáška P. Vojtěcha Kodeta na téma okultismus, magie, satanismus

Pocit klidu a míru - je to Duch Svatý? (4. neděle velikonoční)

Žít na dluh (3. neděle velikonoční)

Stačí si myslet, že Ježíš je Kristus a tím být spasen? (2. neděle velikonoční)

Follow me - následuj mě (5. neděle postní)

Kde se můžu fyzicky setkat s Ježíšem? (4. ne postní)

Půst očí (2. neděle postní)

Nechat se vést Duchem Svatým -  pastýřský list - (1. neděle postní)

Popeleční středa

Pane, vztáhni ruku a chceš-li, očisť mě (6. neděle v mezidobí)

Moc slova, prorokovat život a žehnat (5. neděle v mezidobí)

Hle nové učení a s takovou mocí (4. neděle v mezidobí)

Hromnice - úžasná pedagogika Boha v setkání pohanských očekávání a židovských zákonů

Dát přednost tomu, co hoří... svěcení hasičského auta (3. neděle v mezidobí)

Nový rok s Ježíšovým jménem (Slavnost Matky Boží Panny Marie 1. ledna 2018)

Zamyšlení v jiných letech:

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011