Menu
Kalendář akcí
Archív homilií

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Rodinná bohoslužba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Homilie v roce 2020

Olejová lampa a olej do zásoby - co je to? (32. neděle v mezidobí)

(Zde je celá rodinná bohoslužba - 32. neděle v mezidobí)

Kdo vlastně jsme? (neděle, slavnost Všech svatých)


(Zde je celá rodinná bohoslužba slavnost Všech svatých)

K lásce nelze donutit, lze se k ní však přihlásit (neděle 30. v mezidobí)

(Zde je celá rodinná bohoslužba pro 30. neděli v mezidobí)

 

Nečestné prostředky zbožných a spořádaných (neděle 29. v mezidobí)

(Zde je celá rodinná bohoslužba pro 29. neděli v mezidobí)

 

Vzorec duchovního života pro předávání další generaci (26. neděle v mezidobí)

Ztracená moudrost: Šalamoun jako symbol letního pobláznění (17. meděle v mezidoví)

Pšenice a plevel na poli (16.neděle v mezidobí)

Světlo zářící z temnoty dějin (svatí Cyril a Metoděj)

Nebojte se lidí (12. neděle mezidobí)

   

    Zde naleznete text rodinné bohoslužby pro tento den

     

Pastýřský list otce arcibiskupa k modlitbám za déšť

   

    Slovo k prosbám za déšť, úrodu, skončení pandemie

 

 

    Neděle Božího milosrdensvtí - 2. neděle velikonoční

Zde naleznete text rodinné bohoslužby pro tento den

 Pastýřský list otce arcibiskupa k Velikonocům

  

Neděle - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

    Zde naleznete text rodinné bohoslužby pro tento den

Bílá sobota - noční slavnost Vigilie Zmrtvýchvstávní Páně

    Zde naleznete text rodinné bohoslužby pro tento den

Bílá sobota - bdění u Božího hrobu

    Zde naleznete text rodinné bohoslužby pro tento den

Velký pátek

    Zde naleznete text rodinné bohoslužby pro tento den

Zelený čtvrtek 2020

Máme pokrevné sourozence po celém světě (Zelený čtvrtek 2020)

Celý průběh domácí bohoslužby na Květnou neděli:  PDF, WORD

   

    Květná neděle 2020

Proč na oslíkovi? Protože On chce mít lidského oslíka v nebi (Květná neděle 2020)

    Celý průběh domácí bohoslužby na Květnou neděli: PDF, WORD

 

Mnohem vážnější než smrt těla je smrt duše 5. neděle postní

    Celý průběh domácí bohoslužby na 5 neděli postní zde PDF , Word

 

Ježíš uzdravil slepce slinou a blátem, a co nás? (4. neděle postní)

Celý průběh domácí bohoslužby zde PDF , Word

 

Zamyšlení paní MUDr. Jitky Krausové

   

Poprvé v životě nesmíme do kostela na mši celá farnost (3. neděle postní)

   

    Nechoďte (nyní) do kostela - Marek Vácha 12. 03. 2020

Marek Vácha
 
 Vzkaz mladým křesťanům za časů pandemie.

Jsou dva druhy moudrosti. První je ten, co se učí ve školách, je v moudrých knihách a lze se jej naučit z příruček nebo instruktážních videí. Výsledkem je ten kapitán, co veze na lodi náklad zlata a ví všechno o plachtách, ráhnech, počasí a azimutech a s lodí míří přímo vpřed k vytčenému cíli.

Pak je ten druhý typ moudrosti, který se naučit nedá. To je ten druhý kapitán, kapitán pro časy bouří tak prudkých, že se o nich nikde nepíše. První kapitán za takové bouře neochvějně pluje vytyčeným směrem, zůstává klidný, i když posádka panikaří, a zůstane klidný, i když vlny zalejí palubu a koráb se všemi námořníky i zlatem zmizí pod hladinou. Ten druhý kapitán ví, že nyní je všechno jinak, že jsme v časech, kdy neplatí konvenční moudrost, a že věci, které by jindy byly bláznivé, dnes bláznivé nejsou. Velí vyhodit bedny se zlatými pruty přes palubu, odlehčit lodi, ztratit vše ale zachránit životy, vždyť bohatství přijde znovu, životy se nevrátí! Zlato letí do hlubin a loď přežije.

Ty časy jsou zde. Nikdy se nikdo z nás nesetkal s ničím takovým za svého života, ani naši rodiče. Vzorce chování, které platily dříve, dnes neplatí. Pokud jsme byli vychováni v tom, že se v neděli chodí na mši svatou do kostela a dělali jsme to tak po celý život a z dobrých důvodů, dnes to neplatí, moudrost v čase bouří je zůstat doma. Ne kvůli obavě o vlastní život. Nám mladým se nic nestane. Onemocnění je u nás buď lehké, nebo dokonce bezpříznakové, takové, že si jej u sebe ani nevšimneme – je ovšem reálná možnost, že nakazíme prarodiče a všechny seniory, pro které nákaza může být fatální. Nikdy jsme to nezažili a nikdo nemáme tu zkušenost. Těžko se to přijímá, ale nyní je třeba jednat jinak.
Lépe být dnes obviňován, že jsem zbabělec a bezbožník, než zítra z toho, že jsem způsobil škody na zdraví či životech.

Chápu, že žijeme v národě, kde politici i prezident po léta budovali kulturu, ve které jim normální občan nevěří a ptá se ani ne na to, co konkrétní politik říká, jako spíše proč to říká a jaké své zájmy tím sleduje. Po léta beztrestně zasévali vítr. Když pak přijde epidemie jako tato, politici sklízí bouři.

Jak v tom známém obrazu, kdy do kraje přijede cirkus a těsně před představením propukne požár. Klaun utíká do městečka pro pomoc, ale zapomene, že je již nalíčen na večerní výstup, a místní jeho nářky a zoufalé volání vnímají jako začátek představení, smějí se a tleskají. Klaun lomí rukama a pláče a lidé mu tleskají tím víc – a šapitó mezitím shoří. Naši politici jsou v podobné situaci. Teď říkají pravdu.

Opravdu nejde o to, abychom po českém způsobu licitovali o akcích pro devadesát devět účastníků a jak jsme zvyklí a naučeni, obcházeli nařízení, kde se dá a zařídili se po svém. Tahle strategie fungovala zatím vždycky. Dnes ale ne.

Jde o to, aby v každém okamžiku bylo vážně nemocných méně než je počet lůžek na JIP ve všech nemocnicích v České republice, to je celé. Pro zpomalení epidemie je třeba udělat opravdu všechno a způsoby myšlení a jednání, které se tolikrát osvědčily ve slunných časech, by nyní loď spolehlivě přivedly ke dnu. Každý nyní musíme minimalizovat riziko. Ne proto, že nám to někdo nařizuje a hrozí pokutou, ale proto že máme odpovědnost jeden za druhého, v současnosti nejvíce za naše seniory. Vlastně je to jednoduché.

        Převzato z http://blog.aktualne.cz/blogy/marek-vacha

 

    I když hřešit nemusím, hřešíme, co s tím a kde čerpat sílu? (6. neděle v mezidobí)

 Není spravedlnost jako spravedlnost, odlišný pohled člověka a Boha (5 neděle v mezidobí)

 Co symbolizuje traktor na svíci a pozvání ke vztahu na Hromnice (svátek uvedení Páně do chrámu)

 Boží Syn - Slovo - v psaném textu Božího slova (3. neděle mezidobí)

 Jsme služebníky Boha a pověření nést jeho světlo (2. neděle v mezidobí)

 Moc vyhlašování Božího slova nad lidmi i situacemi (neděle svátek Křtu Páně)

 Jedni vyznávají svrchovanost Boha a tak září druhým a Bůh skrze ně, druzí - svrchovanější jak Bůh jsou tmou

 Jakými dary jsme zahrnuti z nebe pro spojení s Kristem? (2 neděle vánoční 2020)

Matky Boží, Panny Marie a Nový rok 2020

Zamyšlení v jiných letech:

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011