Menu
Kalendář akcí
Rodinná bohoslužba
Půst 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

PŮST 2021

Pro muže

Muži bratři, kteří by měli zájem společně prožít 40 dní v postní době se mohou přihlásit na tuto adresu fatroubky@ado.cz, s poznámkou PUST 2021. Kdo si chce stáhnout do mobilu aplikaci exodus 90 a podpořit tím autory(https://exodus90.com), udělá dobře, kdo na to nemá, může jít tímto následujícím způsobem.

O co jde?

Jde o praktickou duchovní cestu na 40 dní během postní doby. Začíná se na Popeleční středu a končí na Velikonoční neděli.

V čem to spočívá?

Tato duchovní cesta stojí na čtyřech pilířích:

1. Osobní modlitbě a večerním zpytováním svědomí
2. Askezi - praktickém cvičení
3. Bratrském setkání a podpoře
4. Denní pravidelnosti a přesvědčení proč

Pokud chceš jít dál, otevři si jednotlivé body, abys podrobněji viděl, co se tím myslí.

Slovo na den

odvaha postit se

Úvodní zamyšlení - čtyřicítka v bibli - očišťování, půst, modlitba, boj
17.2. Popeleční středa - proč popelec a mluvit o sklonech ke hříchu
18.2.
Druhý den - náš boj se zlem znamená nést kříž

19.2. Třetí den - šest důvodů proč se postit
20.2. Čtvrtý den - zůstat stát v boji a obléci nabízenou výzbroj
21.2. Pátý den - Kristova poušť a náš půst spolu souvisejí
22.2. Šestý den - Ježíš drží i vesmír v existenci v každém momentu

ctnost pokory

23.2. Sedmý den - pokora - síla v slabosti
24.2. Osmý den - mluvení o sobě, hněv, netrpělivost, stálá sebeobrana
25.2. Devátý den - beze strachu ze smrti a almužny, dvojí svědectví Křesťana
26.2. Desátý den - pravdivé poznání, ale radostná důvěra v Boha
27.2. Jedenáctý den - odpuštění
28.2. Dvanáctý den - krátký pohled zpět a povzbuzení kým jsme

ctnost odvahy

1.3. Třináctý den - ctnost odvahy
2.3. Čtrnáctý den - odvaha čelit stěžování si a pohodlí
3.3. Patnáctý den - přijmi odvahu čelit konfliktům
4.3. Šestnáctý den - odvaha v pronásledování
5.3. Sedmnáctý den - odvaha podívat se smrti do očí

6.3. Osmnáctý den - věrnost Kristu, ne svým vysněným představám o sobě
7.3. Devatenáctý den - život v Duchu Svatém buď roste, nebo pohasíná

ctnost sebeovládání

8.3. Dvacátý den - krocení jazyka, pravdomluvnost
9.3. Dvacátý první den - jazyk může stavět, ale také bořit
10.3. Dvacátý druhý den - krocení smyslnosti a očí
11.3. Dvacátý třetí den - půst v jídla a pití cvičiště důležitějších bojů
12.3. Dvacátý čtvrtý den - hněv a závist
13.3. Dvacátý pátý den - sklíčenost (zastrašenost) a sebelítost
14.3. Dvacátý šestý den - Vyvýšení Syna člověka

ctnost horlivosti a vytrvalosti

15.3. Dvacátý sedmý den - horlivost svatých
16.3. Dvacátý osmý den - horlivost v hněvu
17.3. Dvacátý devátý den - horlivost v pokoře
18.3. Třicátý den - vytrvalost
19.3. Třicátý první den - vytrvalost v malých denních nenápadnostech
20.3. Třicátý druhý den - vytrvalost v naději
21.3. Třicátý třetí den - vytrvalost na cestě kříže

ctnost spodobování se s Kristem - imitatio Christi

22.3. Třicátý čtvrtý den - spodobování s Kristem - být syny Otce
23.3. Třicátý pátý den - spodobování s Kristem - smýšlení Kristovo
24.3. Třicátý šestý den - spodobování s Kristem - Kristovo utrpení a sláva
25.3. Třicátý sedmý den - spodobování s Kristem - trpět s ním a on v nás
26.3. Třicátý osmý den - spodobování s Kristem - z lásky k němu
27.3. Třicátý devátý den - spodobování s Kristem - odpuštění hříchů
28.3. Čtyřicátý den - spodobování s Kristem - návrat Krále

oči upřené už jen ke Kristu

29.3. Čtyřicátý první den - Ježíš, stravující oheň
30.3. Čtyřicátý druhý den - Ježíš učící v chrámě
31.3. Čtyřicátý třetí den - Ježíš je zrazen
1.4. Čtyřicátý čtvrtý den - Ježíš se stává chlebem
(Zelený čtvrtek)
2.4. Čtyřicátý pátý den - "Je dokonáno"
(Velký pátek)
3.4. Čtyřicátý šestý den - Sestoupil do pekel
(Bílá sobota)
4.4. Velikonoční neděle - Požehnaný čas všem

Pro ženy

Také pro ženy je nachystána aplikace na těchto stránkách. Kdo se chce přihlásit a prožít půst tímto způsobem, může zde: http://efata.sk/zenska-postna-vyzva.

Pro všechny

Aplikace postní kapky: www.postnikapky.cz