Menu
Kalendář akcí
Rodinná bohoslužba
Půst 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zpět na denní slovo


PŮST 2021 Modlitba

Tato duchovní cesta stojí na čtyřech pilířích:

1. Modlitbě
2. Askezi - praktickém cvičení
3. Bratrském setkání a podpoře
4. Denní pravidelnosti a přesvědčení proč

Čas pro modlitbu je nazván jako Svatá hodina a večerní zpytování svědomí

Dar askeze
 Dar ASkeze

Přehled

V postní době se posílí vaše každodenní praxe askeze. . "Všem pak řekl: „Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, den co den bere na sebe svůj kříž a následuje mě.” (Lk 9:23). Cesta do nebe vede skrze kříž a tato realita je darem.

Praktivování askeze:

Ranní studená sprcha.
Zdržte se dezertů a sladkostí.
Zdržujte se jídla mezi jídly.
Zdržujte se od sody nebo sladkých nápojů (bílé mléko, černá káva a černý čaj jsou přípustné).
Dopřejte si celodenní spánek (doporučuje se alespoň sedm hodin).
Pravidelně a intenzivně cvičte. - 3 x za týden 60 min.
Zdržujte se videoher.
Zdržujte se sledování televize, filmů nebo televizních sportů sami.
Zdržte se nákupu nepodstatných materiálů.
Poslouchejte pouze hudbu, která povznáší duši k Bohu.
Počítač používejte pouze pro práci, školu nebo základní úkoly (např. placení účtů).
Mobilní zařízení používejte pouze pro základní komunikaci; vystřihněte nepodstatné textové zprávy, používání aplikací a internetu.
Berte středy a pátky jako dny půstu. (zdržujte se masa a jezte pouze jedno plné jídlo a dvě menší jídla, která se společně nerovnají plnému jídlu.)

Askeze jako pokání
 

Asektické činy lze provádět jak jako pokání, tak jako obětování.

Pokání je vnitřním „obrácením ve vztahu k sobě samému, k Bohu a k ostatním“ (KKC 1434). Skutky pokání jsou vnějšími znaky tohoto vnitřního obrácení, které vyjadřují pokání a lásku k Bohu. Cvičení askeze jako pokání nám pomáhá k hlubokému obrácení. Pomáhá nám v tom, abychom pokračovali v obratu, který hledáme od modlářství ke svatosti, od mužů, kteří našli svobodu, k mužům, kteří vědí, co s nimi dělat.
Katechismus nám připomíná, že bez vnitřního obrácení „taková pokání zůstávají sterilní a falešná“ (KKC 1430). Zároveň „vnitřní konverze nutí výraz ve viditelných znameních, gestech a skutcích pokání“ (KKC 1430). Vnitřní obrácení a vnější pokání pohání duši k Bohu společně. Ve svém Slově nás tedy Bůh zve: „Vraťte se ke mně celým svým srdcem, půstem, pláčem a truchlením; a trhej svá srdce, a ne svá roucha “(Joel 2: 12–13).

Askeze jako oběť

Jak vypadají asketické činy jako nabídka? Zde je jen jeden příklad: „Během tohoto cvičení se vzdávám sociálních médií a spojuji toto malé utrpení s křížem, pro mého spolupracovníka, aby se mohl vrátit k víře.“ Tyto činy udržují naše oči na ostatních a na Bohu jiným způsobem než octové činy jako pokání.

Jakou moc ale tyto nabídky mají? Naše nabídky dostávají svou vykupující a posvěcující sílu od kříže. Svatý Pavel prohlašuje: „Teď se kvůli tobě raduji ze svých utrpení a ve svém těle doplňuji to, co chybí v Kristových souženích kvůli jeho tělu, tedy církvi“ (Kolosanům 1:24). Je-li naše utrpení spojeno s Kristovým utrpením, „stává se účastí na Ježíšově spásném díle“ (KKC 1521). Naše jednání jménem ostatních se účastní spásy, kterou pro nás Kristus získal na kříži. Díky tomu i naše zdánlivě bezvýznamné asketické činy nabízejí velmi silné dary nezištné lásky.