Menu
Kalendář akcí
Rodinná bohoslužba
Půst 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

zpět na denní slovo


PŮST 2021 Modlitba

Tato duchovní cesta stojí na čtyřech pilířích:

1. Modlitbě
2. Askezi - praktickém cvičení
3. Bratrském setkání a podpoře
4. Denní pravidelnosti a přesvědčení proč

Muži bratři, kteří by měli zájem společně prožít 40 dní v postní době se mohou přihlásit na tuto adresu fatroubky@ado.cz, s poznámkou PUST 2021. Kdo si chce stáhnout do mobilu aplikaci exodus 90 a podpořit tím autory, udělá dobře, kdo na to nemá, může jít tímto způsobem.

Mužské společenství se jednou týdně bude scházet na faře k hodinovému setkání nad prožitým týdnem. Je také vzájemnou denní podporou v modlitbě a askezi.


 

STVORENÍ PRE BRATSTVO
STVORENÍ PRE BRATSTVO

Dar bratstva
 

Muž, stvorený na Boží obraz, je povolaný k jednote. Veď aj sám Boh je vo večnej jednote troch osôb, vo Svätej Trojici. Ako muži kresťania patríme k niečomu oveľa väčšiemu, ako sme my sami: k mystickému telu Kristovmu. Akosi sme na to v našej modernej kultúre zabudli a dobro bratstva sme nahradili rozprávkou o mužovi, ktorý stvoril sám seba.

Ktorý muž by sa pustil do vojny proti veľkému vojsku sám? Ktorý horolezec by sa pokúsil zdolať vrchol K2 sám, bez podpory tímu? Ktorý olympijský atlét stojí na stupni víťazov bez toho, aby mal trénera alebo partnera, ktorý mu pomáhal pri tréningu? Dokonca ani úspešný podnikateľ (čestný či nečestný) sám seba nevytvoril z hrudy hliny. Aj on sa na vrchol úspechu dostal vďaka učiteľom a partnerom, ktorí mu pomohli rozvíjať sa. 

Muž dokáže zo seba vydať to najlepšie, len ak je obklopený mužmi, ktorí ho na ceste k víťazstvu povzbudzujú. Kritické pohľady ľudí navôkol nútia muža byť ostražitým, avšak to, čo mužom dáva vytrvalosť a ten správny smer, je predovšetkým aktívna prítomnosť iných mužov, o ktorých sa dá oprieť. Skutočné bratské spoločenstvo vedie k skutočnému úspechu.

Exodus 90 je rovnako o prehlbovaní bratstva, ako aj o modlitbe a askéze. Nechuť k modlitbe či odpor k asketickým disciplínam často poukazujú na potrebu tvojho rastu v daných oblastiach. To isté platí aj o bratskom spoločenstve. Ak cítiš neochotu stať sa členom bratstva, možno ti to chce povedať, že tomu, o čom skutočné bratstvo je, nerozumieš. Nemusíš mať z toho výčitky svedomia, keďže v dnešnej dobe iba málo mužov malo možnosť zažiť dar skutočného bratstva. Teraz máš ale príležitosť to zmeniť. 
 

Záväzok je kľúčom

Muži, ktorí sa nevkladali naplno do budovania bratského spoločenstva (alebo ešte horšie, ktorí sa k účasti na stretnutiach bratského spoločenstva stavali ľahostajne), mali počas 90 dní Exodu 90, ale aj potom vážne ťažkosti. Žiaľ, títo muži sa príliš často vracali práve k tým veciam, od ktorých túžili byť oslobodení. Nie je to nič prekvapivé. Muži, ktorí pred Exodom 90 mali určitý vzorec správania (bez bratského spoločenstva), sa budú – ak sa pre bratské spoločenstvo nerozhodnú úprimne – rovnako správať aj počas Exodu 90, hoci už bratské spoločenstvo majú. Riešenie je jednoduché. Rozhodni sa žiť taký život, pre aký Pán mužov stvoril; nech je tvoje rozhodnutie pre bratské spoločenstvo skutočné.

Ak muži Exodu 90 zažívali počas deväťdesiatdňovej púte pustatinou nejaký pokrok, veľkú zásluhu pripisujú práve hlbokému bratskému putu, ktoré sa medzi nimi počas spoločnej cesty vytvorilo. Mnohí muži Exodu 90 ešte dlho po ukončení duchovných cvičení rozprávajú o ovocí, ktoré ako bratské spoločenstvo zažívajú stále, aj po 91. dni. Muži, ktorí sa i naďalej stretávajú, hovoria, že svojim rodinám sa stali väčším zdrojom milostí. Nie je to nič prekvapivé, veď Boh rodiny požehnáva. Jeho cestovná mapa k slobode nepovažuje rodinu a komunitný život za prekážku, ale, naopak, vyzdvihuje ich.

Aké bude tvoje bratské spoločenstvo? Záleží len na tebe, koľko do neho investuješ. Nemusíš sa stať práve vedúcim, stačí, ak nebudeš apatický a nedáš sa len tak unášať prúdom. Urob, čo môžeš, aby sa tvoje bratské spoločenstvo stalo partiou oddaných bratov.

Buď Dobre Upevnenou Kotvou

„Duch je síce ochotný, ale telo slabé.“ (Mt 26, 41)

Skúsení horolezci vedia, že tie najúžasnejšie výhľady možno dosiahnuť len za pomoci lán a pevných horolezeckých kotiev. Život horolezca veľakrát doslova visí na lane a na kotvách, ktoré dokážu uniesť váhu jeho tela. Počas výstupu alebo zostupu osadzuje horolezec v skale kotvy, ktoré by ho v prípade pádu zachytili. Bez pevných a dobre osadených kotiev by mnohé výstupy neboli možné.

„Milujem výraz ‚kotva‘. Pri lezení po skalách a pri horolezectve životy ľudí závisia od kotiev. Pri športovom lezení sa kotví jednoducho a spoľahlivo, lebo skoby sú v skale už osadené a môže ich využívať každý. No výhľady na vrcholoch takýchto skalných ciest sa až tak necenia. Pri tradičnom lezení po skalách a pri horolezectve tvoj život závisí od kotiev, ktoré si si v skale osadil ty sám či už pomocou skoby alebo plakety s nitom. Ak tvoja kotva zlyhá, pravdepodobne zahynieš. Preto si pre väčšiu bezpečnosť ťažké miesto poistíš aj dvoma-troma kotvami. Lezenie bez dobrej kotvy je opovážlivé hlavne vtedy, ak vieš, že nemáš dostatočné zručnosti na to, aby si sa na vrchol bezpečne dostal bez nich.“

Logan Tuura 
horolezec 
Salt Lake City, Utah

 

K vrcholom slobody sa nedokážeme dostať sami – opakovane sa o tom presviedčame aj my aj ostatní. Táto pravda zostáva platná aj pri cvičeniach Exodu 90. Vo vašom bratskom spoločenstve si vytvorte dvojice. Brat, ktorého si si vybral, sa stáva tvojím kotvom a naopak. Pri nepárnom počte vytvorte aj jednu trojicu. Nikto by sa na tento výstup nemal vybrať bez svojho kotvu. „Lezenie bez dobrej kotvy je opovážlivé...“

Ako kotva máš voči svojmu bratovi záväzok denne ho kontaktovať; jedna SMS správa alebo krátky telefonát stačí. Ako kotva máš tiež záväzok sa za svojho brata modliť, povzbudzovať ho, napomínať, v prípade potreby sa mu ospravedlniť a neustále mu odpúšťať. Ak tvoj kotva zakolíše (ak začne pozerať športové prenosy, nadmerne používať sociálne médiá alebo sa prejedať a piť), pomôž mu znovu sa postaviť nohami pevne na zem. Neprinesie to úžitok len jemu, ale aj tebe.

Ak „ty si ten muž” (porovnaj Druhá Kniha Samuelova 12, 7), ktorý začne pri plnení disciplín podvádzať, alebo začne upadať do hriechu, okamžite volaj svojmu bratovi. Povedz mu, že jeho kotva je slabá. Bude to mať osoh pre vás oboch. Je dobré, keď ho na svoju slabosť upozorníš sám, si predsa jeho kotva, od ktorej aj on závisí.

Ktoréhokoľvek brata si vyberieš, aby ste sa navzájom kotvili, zaviaž sa mu byť spoľahlivou a pevnou kotvou. Cesta na horu je náročná, ale ten výhľad na vrchole stojí zato. Pomôž svojmu bratovi, aby sa tam dostal.

Teraz je ten čas urobiť záväzok

Či už si si mužov vo svojom bratstve vybral sám alebo nie, pamätaj, že sú to tvoji bratia. Či bude vaše bratstvo kvalitné, záleží do veľkej miery na tebe. Pouvažuj nad mužmi, s ktorými sa púšťaš do tohto Exodu. Zaslúžia si, aby si ich rešpektoval, aby si ich podporoval a aby si s nimi vytrval na tejto ceste do zasľúbenej zeme.

Pamätaj na Kristove slová: „Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.“ (Jn 15, 12). Akokoľvek túžiš po slobode, nezabúdaj, že týchto deväťdesiat dní neslúži iba tebe. Má z nich mať osoh tvoja rodina, priatelia, Cirkev a tvoji bratia. Nedovoľ, aby tvoje sebecké myšlienky bránili Bohu obdarovávať ťa na tejto ceste mnohými úspechmi. Buď pripravený obetovať sa pre tvoje bratské spoločenstvo rovnako, ako sa Kristus obetoval za teba. Ak to dokážeš, tvoja snaha bude v 91. deň pre tvoje bratstvo ako voda v púšti, ako prameň života. Rozhodni sa pre väčšiu slobodu pre seba a svojich bratov. Rozhodni sa pre svoje bratské spoločenstvo. 

Upevňujte Svoje Bratstvo

Uvádzame tri osvedčené spôsoby, ako upevňovať bratské spoločenstvo.

1. V bratskom spoločenstve si raz do týždňa naplánujte spoločnú svätú hodinu. Svoju každodennú svätú hodinu väčšinou tráviš sám. Ak však pred Pána predstúpite ako bratské spoločenstvo, má to tajomný jednotiaci účinok, aj keby sa každý z vás modlil sám a v tichosti. Stojí za to naplánovať si týždennú svätú hodinu bratského spoločenstva, aj keď sa jej vždy nebudú môcť zúčastniť všetci členovia. Ak vám okolnosti umožnia, aby ste svätú hodinu trávili spolu ako bratské spoločenstvo denne, o to lepšie.

2. Pravidelne pristupuj k svätej spovedi. Pravidelná svätá spoveď každých pár týždňov (minimálne raz do mesiaca) je výborným spôsobom prehlbovania bratských väzieb v rámci bratského spoločenstva, ako aj s Kristom.

3. K svojmu týždňu pridaj jednu svätú omšu navyše. „Eucharistia je prameň a vrchol celého kresťanského života.“ Ak chcú muži Exodu 90 objaviť skutočný účinok Eucharistie vo svojich životoch, nech prijímajú Krista sviatostne aspoň o jeden deň v týždni častejšie. „Veď najsvätejšia Eucharistia obsahuje celé duchovné dobro Cirkvi, totiž samého Krista, nášho veľkonočného Baránka.“ (KKC 1324) Bratské spoločenstvá, ktoré už absolvovali Exodus 90, majú skúsenosť, že účasť na jednej svätej omši týždenne navyše fungovala najlepšie, ak si vybrali jeden konkrétny deň. Mnohé bratské spoločenstvá spojili účasť na tejto svätej omši navyše so svätou hodinou, ktorá svätej omši predchádzala, alebo po nej nasledovala.