Menu
Kalendář akcí
Rodinná bohoslužba
Půst 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


z
pět na denní slovo


PŮST 2021 Modlitba

Tato duchovní cesta stojí na čtyřech pilířích:

1. Modlitbě
2. Askezi - praktickém cvičení
3. Bratrském setkání a podpoře
4. Denní pravidelnosti a přesvědčení proč

Čas pro modlitbu je nazván jako Svatá hodina a večerní zpytování svědomí

Jak Se MODLIt SVaTou HODINU
JAK Se MODLIt SVaTou HODINU

Svätá hodina je úsek času vyhradený iba Bohu. Je to čas intimity s Pánom, čas, keď môžeme hľadieť na Pána a dovoliť mu, aby on hľadel na nás. Je to čas, keď sám sebe dovolíš, aby si sa prispôsoboval Kristovi. Uvádzame príklad, ako by sa mohla svätá hodina usporiadať. V žiadnom prípade to nie je schéma, ktorú musíš dodržiavaš.

5 minút – Úvodná modlitba: Toto je čas na slovnú modlitbu pred Pánom. Popros Pána o odpustenie hriechov a chváľ jeho slávne meno.

15 minút – Duchovné čítanie: Počas týchto duchovných cvičení venuj tento čas každodennej meditácii (každodenné súradnice, Písmo a úvaha).

20 minút – Kontemplatívna modlitba: Toto je čas ticha na rozhovor s Pánom. Prines pred neho všetko, čo máš v srdci a v mysli. Počas duchovných cvičení to bude čas na otázky, do ktorých vyúsťuje tvoja každodenná meditácia. Podeľ sa čestne a úprimne s Pánom o svoje myšlienky a starosti. Potom – a toto je azda to najdôležitejšie – daj Pánovi šancu k tebe prehovoriť a v tichosti ho počúvaj.

15 minút – Prosby: Vyhraď si čas na to, aby si pred Pána priniesol svoje prosby. Pros ho za svoje vlastné vyslobodenie, za rodinu, za bratské spoločenstvo, za Cirkev a za čokoľvek iné, čo potrebuješ.

5 minút – Vzdávanie vďaky: Vykonaj si pred Pánom úprimnú modlitbu chvály a vďaky. Je toho veľa, za čo máme Bohu každý deň ďakovať. Ak budeš vo svojom živote dôsledne rozpoznávať všetky tie dary a milosti, bude ti to do života prinášať stále väčší pocit radosti a vďačnosti za to, čo máš. Vzdaj Bohu chválu, ktorá mu patrí.

Zakonči modlitbou k Panne Márii a ostatným svätým podľa svojho výberu, aby sa za teba počas dnešného dňa prihovárali rovnako, ako aj ty prosíš svojich bratov, aby sa za teba denne modlili.

JAK VEČER zPYTOVAt SVěDOMí
jAK VEČER zPYTOVAt SVěDOMí

Večerné spytovanie svedomia predstavuje spôsob, ako si zrekapitulovať svoje činy počas práve sa končiaceho dňa a pripomenúť si, kde sme konali v súlade s Božou milosťou a kde sme sa, naopak, rozhodli konať inak.

Sv. Ignác z Loyoly bol presvedčený, že spytovanie svedomia je darom z neba a že Boh si želá, aby sa táto praktika rozšírila po celom svete. Jedným z mála záväzkov, čo sa týka modlitby, ktoré sv. Ignác vyžadoval od svojich bratov, bola požiadavka praktizovania spytovania svedomia dvakrát denne – na obed a na konci dňa. Tento zvyk jezuiti, ako aj mnohí ďalší kresťania praktizujú do dnešného dňa.

Počas Exodu 90 má byť spytovanie svedomia praktizované na konci každého dňa. Nasledujúce riadky prinášajú zjednodušenú formu, ako si konať večerné spytovanie svedomia.

1. Uvedom si Božiu prítomnosť. Boh je s tebou stále. Sprevádza ťa v dobrom aj v zlom.

2. Pripomeň si dary, ktoré si počas dňa dostal. Prejdi si pomaly celý deň od momentu prebudenia a ďakuj za to množstvo darov, ktorými ťa Pán požehnal. (Videl si dnes slnko? To je dar. Mohol si sa dnes nadýchnuť? To je tiež dar.)

3. Uznaj svoje hriechy a nedostatky. Vymenuj miesta a situácie, keď si počas dňa zlyhal a keď si nebol schopný prijať Božiu milosť. Je dôležité, aby si to urobil dôkladne. Opäť začni ránom a postupne si prejdi celý deň.

4. Daj si predsavzatie a pros Boha o milosť. Urob rozhodnutie, že počas nasledujúceho dňa nespáchaš tie isté hriechy. Potom pros Pána o dar dokonalej ľútosti a o milosť, aby si sa mu dokázal úplne odovzdať predovšetkým v tých momentoch, keď si najslabší.

5. Buď naplnený nádejou a radosťou. Pán sa teší, že si sa rozhodol pre slobodu, pre svoju rodinu, pre postupnú konverziu a pre neho. Túži po tvojej svätosti ešte viac, ako po nej túžiš ty sám. Na nočný odpočinok sa ulož v pokoji, veď Boh je stále s tebou.