Menu
Kalendář akcí
Rodinná bohoslužba
Půst 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 zpět na denní slovo


PŮST 2021 Modlitba

Tato duchovní cesta stojí na čtyřech pilířích:

1. Modlitbě
2. Askezi - praktickém cvičení
3. Bratrském setkání a podpoře
4. Denní pravidelnosti a přesvědčení proč

cO JE TVOJE "PRoČ"
cO JE TVOJE "PRoČ"

Začni půst s jasnou myšlenkou. Proč jsi přišel do těchto duchovních cvičení - Exodu. Skoro všichni muži, kteří přicházej na tyto duchovní cvičení hledají novou úroveň svobody. Uvědomují si, že nejsou svobodní k lásce a službě v jejich rodinách a Bohu jak by mohli. Ale buďme více konkrétnější. V čem jsou muži nesvobodní?

My muži jsme zotročeni mnoha různými způsoby našimi závislostmi a zlozvyky: sportem, internetem, mobily, prací, tv, hrami, jídlem, alkoholem, kofeinem, tabákem, kouřením, penězi, obchodováním s akciemi, zprávami, domácími úkoly, veřejnými vystoupeními, silou, ovlUděládáním druhých, koníčky, hazardními hrami, materialismem, leností, aktivismem a narcismem. Nejvýznamněji v dnešní době jsou muži zotročeni pornografií a masturbací.

Udělejte si čas a prohlédněte si tento seznam. Není to v žádném případě vyčerpávající. Spíše to má pomoci vím přemýšlet - a konkrétně pojmenovat - vaše závislosti a zlozvyky. Buďte upřimní v tom, od čeho se musíte osvobodit. Buďte k sobě upřímní, ke svým bratrům a k Pánu. Tato poctivost je zásadním krokem ke svobodě.

Pojmenování konkrétních závislostí nebo zlozvyků, ze kterých toužíte po svobodě, je dost na to, abyste mohli začít s tímto postním duchovním cvičením, ale nebude to stačit na to, abyste se dostali až na Velikonoce. Za to budete muset uznat něco víc a někoho víc. Konkrétně budete muset jmonovat někoho, koho milujete, pro koho jste ochotni udělat cokoli, abyste byli svobodní. Láska je mocná. Láska může člověka motivovat nad jeho obvyklé hranice - dokonce až ke smrti. Podívejte se na kříž; kříž říká všechno.

Pojďme na to. Napiš své proč

Během čtyřiceti dnů tohoto cvičení budete vyzváni, abyste se vrátili ke svému písemnému "proč", takže je důležité brát tento projekt psaní vážně.

Vaše písemné proč by se měly řídit těmito čtyřmi parametry:

1. Pojmenuj závislost nebo zlozvyk, od kterého se chceš osvobodit
2. Pojmenuj osobu, kterou máš rád a pro kterou chceš být svobodný
3. Vysvětli, jak bude tvá svoboda sloužit tomu, koho jsi jmenoval
4. Uveď, jak ti svoboda, po které toužíš, pomůže při uskutečňování Božího plánu pro tvůj život

Zde jsou dva příklady z napsaných proč:

první příklad: Chci být svobodný, tak že můžu být lepe přítomný u lidí.

druhý příklad:  Chci zlomit svou závislost na mém mobilu kvůli mé manželce, dceři a novému dítěti na cestě, abych mohl být láskyplně přítomný, jak mě Pán povolal, abych byl v roli manžela a otce.

První příklad nesplňuje první tři požadavky písemného důvodu a čtvrtý splňuje jen neurčitě. Druhý příklad je na druhé straně solidním a konkrétním proč za který může muž bojovat.

Když se pustíš do určování své závislosti nebo připoutanosti, je pravděpodobné, že tě napadne mnoho věcí. To je realita většiny mužů. Snaž se zúžit výběr pouze na jeden nebo dva. Pomůže ti to soustředit se na to, co je pro tvoji svobodu nejdůležitější, a zabránit ti v zahlcení. Při výběru je téměř vždy nejlepší pojmenovat největší a nejdůslednější překážku tvé svobody. Pokud existuje návykový hřích, který lze považovat za závažný, mělo by to být to, co si zapíšeš do svého "proč".

Při psaní svého proč, pouvažuj nad Kristovými slovy: Jan 3,21 Kdo však jedná podle pravdy, jde ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu.“ Kristus v Judsku; poslední svědectví Jana Křtitele.

Buďte odvážní a vyjděte na světlo. Napište své důvody s poctivostí k sobě a s láskou k ostatním.

Projdi si výše uvedená čtyři kriteria a udělej si čas a napiš, proč právě teď, nebo během dnešní doby modlitby. Pamatuj: Bůh chce tvoji svobodu ještě víc, než ty. Poslouchej ho, když tě vede poctivým psaním tvého proč. Dobře promyšlené proč se ti v divočině vyplatí dividendy.

Jakmile budeš mít napsané proč, ulož si je v mobilní a webové aplikaci Exodus 90 v sekci s názvem Proč nebo na místo, které je ti denně přístupné. Pomůže ti inspirovat potřebnou motivaci na Popeleční středu až po Velikonoční neděli.