Společenství seniorů zvané Zlaté hrozny

Toto společenství se schází každou první středu v měsíci na faře. Setkání je otevřené všem seniorům. Program je následující: v první polovině setkání se modlí nad biblickým textem, většinou si vypůjčuje od hnutí fokoláre texty Živého slova na daný měsíc podle kterého se snaží žít. Ve druhé polovině setkání je pohoštění, povídání o lecčem, nebo shlédnutí nějakého zajímavého filmu.

Společenství vede P. Radek Sedlák

Zlaté hrozny při misijní promluvě

Setkání Zlatých hroznů s harmonikářem (P. Jan Polák)

Oslava svátku pana faráře  21.3.

Pomoc před primicí P. Zdeňka Klimeše

Zlaté hrozny na farním odpoledni

Zlaté hrozny na cestách (Hora Matky Boží v Králíkách)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valid XHTML 1.1